The process of developing Ukrainian-Russian-English terminological online dictionary “Ship Piping Systems”

2018;
: pp. 30 - 35

Filippova N., Mitienkova V. The process of developing Ukrainian-Russian-English terminological online dictionary “Ship Piping Systems” // Website of TC STTS: Herald of L'viv Polynechnic National University "Problems of Ukrainian Terminology". – 2018. – # 890.

1
Admiral Makarov National University of Shipbuilding
2
Admiral Makarov National University of Shipbuilding

A number of characteristics specific for the process of developing Ukrainian-Russian-English terminological online dictionary “Ship Piping Systems” is described. Its main educational function is highlighted.

The article is dedicated to one of the most important aspects of language policy – formation of term standards, namely, for the ship piping term system. The main challenge consists in the fact that the absence of the term standard makes it more difficult to train competent specialists in the field of science and technology which is the main aim of the Department of Ship and Stationary Power Plants. The analysis of term dictionaries has revealed a considerable number of translations of the same term. Moreover, the insufficient number of Ukrainian contexts does not enable to eliminate mistakes and ambiguities and select one relevant translation equivalent even when there are concise definitions available.

The aim of the learner’s online dictionary “Ship Piping Systems” is to obtain an efficient resource for optimizing the teaching process.

The dictionary corpus includes classifying, contextual, ideographic, encyclopedia and translating components, i.e. frames (structure of the particular conceptual fields of knowledge), a glossary, a thesaurus, contexts demonstrating the term usage and terms in Ukrainian, Russian and English.

The electronic dictionary is implemented as the program or the mobile application and can be installed in a variety of electronic gadgets or can be represented as a website.

The online dictionary enables to use its multimedia functions: animation for showing the principles of operation of the components of ship and piping systems: pronunciation of terms, videos for teaching purposes.

1. Bilozerska L. P. Terminolohiia ta pereklad / L. P. Bilozerska, N. V. Voznenko, S. V. Radetska. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2010. – 232 p. 2. D’iakov A. S. Osnovy terminotvorennia : Semantychni ta sotsiolinhvistychni aspekty / A. S. D’iakov, T. R. Kyiak, Z. B. Kudelko. – K. : VD «KM Academia», 2000. – 218 p. 3. Zarytskyi M. S. Aktualni problemy ukrainskoho terminoznavstva / M. S. Zarytskyi. – K. : IVTs «Vydavnytstvo “Politekhnika”», 2004. – 128 p. 4. Kochan I. M. Ukrainske terminoznavstvo vchora, sohodni, zavtra / I. M. Kochan // Movoznavstvo. – 2017. – № 6. – P. 44–53. 5. Mezhdunarodnaia konventsiia po podhotovke i diplomyrovanyiu moriakov i nesenyiu vakhty 1978 h. (PDMNV-78) s popravkami (konsolidyrovannyi tekst). – SPb : ZAO «TsNYYMF», 2010. – 806 p. 6. Protsenko V. A. Alhoritm realizatsii kompetentnostnoho podkhoda pri podhotovke spetsyalystov po ekspluatatsyi sudovykh enerheticheskykh ustanovok / V. A. Protsenko, V. A. Nastasenko // Naukovyi visnik Khersonskoi derzh. morskoi akad. – 2014. – № 2(11). – P. 113–121. 7. Anhlo-russkij politekhnicheskij slovar : 80000 termynov / [pod red. A. E. Chernukhyna]. – M. : Izd-vo «Sovetskaia entsyklopedyia», 1971. – 672 p. 8. Bohomolov O. S. Anhlo-ukrainsko-rosiiskyi slovnyk z dodatkamy dlia sudnovykh inzheneriv : navch. posib. / O. S. Bohomolov. – Odesa : ONMA, 2008. – 180 p. 9. Voznytskyi Y. V. Russko-anhlyiskyi y anhlo-russkyi tekhnycheskyi y delovoi slovar sudovoho mekhanyka / Y. V. Voznytskyi. – SPb : OOO «Morknyha», 2006. – 174 p. 10. Lysenko V. A. Russko-anhlyiskyi morskoi tekhnycheskyi slovar / V. A. Lysenko. – M. : Lohos, 2006. – 605 p. 11. Povaliaev H. H. Anhlo-russkij tolkovyi slovar morskikh terminov : ok. 1900 terminov / H. H. Povaliaev. – M. : Kosmosynform, 1997. – 214 p. 12. Abdurakhmanova A. Z. Printsypy razrabotki uchebnoho ideohraficheskoho slovaria stroitelnoi terminolohii / A. Z. Abdurakhmanova // Vestnyk VHU. Seryia : Linhvystika i mezhkulturnaia kommunykatsyia. – 2015. – № 2. – P. 27–29. 13. Koviazyna M. A. Formirovaniie terminolohycheskoho tezaurusa «Obrashchenie s promyshlennymi otkhodami» / M. A. Koviazyna // Vestnik tiumenskoho hos. un-ta. – 2011. – № 1. – P. 103–108. 14. Ryzhkova V. V. Ukladannia drukovanykh terminolohichnykh slovnykiv vuzkoi spetsializatsii (haluz aviatsiinoho dvyhunobuduvannia) / V. V. Ryzhkova, A. M. Velychko // Humanitarnyi chasopys. – 2016. – № 3. – P. 75–82. 15. Satarova O. E. Proektyrovanye elektronnoho terminolohicheskoho slovaria po farmatsevticheskoi khimii / O. E. Sattarova // Vestnyk RUDN. Seryia «Medytsyna». – 2010. – № 4. – P. 443–446. 16. Shetle T. V. Leksikohraficheskije kryterii sostavlenyia uchebnoho slovaria-minimuma anhloiazychnikh termynov bankovskoho dela / T. V. Shetle // Vestnyk KHU ym. N. A. Nekrasova. – 2009. – № 1. – P. 142–147. 17. Chainikova H. R. Razrabotka modeli uchebnoho elektronnoho terminolohicheskoho slovaria tezaurusnoho typa dlia tselei professionalnoorientyrovannoho obuchenyia inostrannomu iazyku / H. R. Chainikova // Obrazovatelnyie tekhnolohii i obshchestvo. – 2015. – Vyp. 2. – P. 637–655. 18. Artemov H. A. Sistemy sudovykh enerheticheskikh ustanovok / H. A. Artemov, V. P. Voloshyn, A. Ya. Shkvar, V. P. Shostak – L. : Sudostroenye, 1990. – 376 p. 19. Breidy, D. R. Pozharnaia bezopasnost na sudakh : per. s anhl. / D. R. Breidy. – L. : Sudostroenye, 1987. – 407 p. 20. Hurevych D. F. Truboprovodnaia armatura : spravochnoe posobye / D. F. Hurevych. – L. : Mashynostroenye, 1981. – 368 p. 21. Epifanov B. S. Sudovye sistemy / B. S. Epifanov. – L. : Sudostroenie, 1980. – 176 p. 22. Pravyla klasyfikatsii ta pobudovy morskykh suden : u 4 t. – K. : Rehistr sudnoplavstva Ukrainy, 2011. 23. Chiniaev Y. A. Sudovyie sistemy / Y. A. Chiniaev. – M. : Transport, 1984. – 216 s. 24. Karaulov Yu. N. Linhvisticheskoie konstruirovanie i tezaurus literaturnoho iazyka / Yu. N. Karaulov. – M. : Nauka, 1981. – 367 p. 25. Bazanova M. E. Ispolzovanyie internet-tekhnolohyi dlia sozdanyia dynamychnoho onlain-slovaria terminov / M. E. Bazanova // Vestnik MHLU. –2012. – Vyp. 3 (636). – P. 19–26. 26. Nikson R. Sozdaiem dinamicheskiie veb-saity s pomoshchiu PHP, MySQL y JavaScript. – SPb : Pyter, 2016. – 768 p. 27. Zubov A. V. Informatsyonnyie tekhnolohii v linhvistike / A. V. Zubov, Y. Y. Zubova. – M. : Izdatelskij tsentr «Akademiia», 2004. – 208 s. 28. Progressive Web Apps [Elektronnyi resurs] / Sait «Web». – Rezhym dostupu: https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/. 29. Cloud AI. [Elektronnyi resurs] // Sait «Google Cloud». – Rezhym dostupu: https://cloud.google.com/products/machine-learning/.