Прогноз продуктивності складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу за результатами інверсії даних ГДС

1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Наводиться методика прогнозу продуктивності порід-колекторів за даними ГДС на основі інверсії акустичних даних в структуру пустотного простору та її практична реалізація на прикладі карбонатних горизонтів свердловини №35 Липово-Долинської площі.

  1. Вижва С.А., Безродна І.М. Оцінка структури пустотного простору колекторів за даними ГДС та петрофізичних досліджень // Вісник Київ. ун-ту, Геологія. – К., в. 47. – 2009. – С. 38-42.
  2. Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродна І.М., Продайвода Т.Г. Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу // Вид.-поліграф. центр «Київ. Ун-т». – К. – 2011. –367 с.