Development of the subsystem of the automated generation for the public transport alternative routes with changes

2012;
: ст. 49 – 54
Authors: 

Bondarchuk V, Tkachenko S.

Lviv Polytechnic National University, Computer-Aided Design Department

Розглянуто існуючі картографічні підсистеми для генерування маршрутів з пересадками для громадського транспорту. Створено власну підсистему, що має більші функціональні можливості, а тому зручніша для користувача. Вхідною інформацією для підсистеми є географічні координати точок на карті, які задає користувач. Можна або задати дві точки – початок руху та кінець, або вказати проміжні точки, через які має пролягати маршрут. Моделлю для вхідних даних є маршрути громадського транспорту, що зберігаються в базі даних. Результати роботи підсистеми показують в графічному вигляді на карті. Вулиці, якими проходитиме маршрут, підсвічуються.

1. Bondarchuk V., Tkachenko S. Subsystem of the Automated Generation for the Public Transport Alternative Routes with Changes // Proceedings of the VIIIth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design. – Lviv: Publisher Lviv Polytechnic, 2012. – 252 p. – P 141.