Редакційна політика

Основним завданням редакційної колегії є надання дослідникам можливості публікувати рукописи у науковому виданні - Віснику Національного університету “Львівська політехніка”, серія“ Комп‘ютерні системи та мережі”. Журнал є науковим виданням із відкритим доступом, що публікує нові та якісні результати досліджень у царині комп‘ютерних систем та технологій, комп’ютерних мереж та мережних технологій, кіберфізичних систем, Інтернету речей, інформаційних технологій, в тому числі з питань синтезу та аналізу комп‘ютерних та кіберфізичних систем, мереж та їх компонентів, опрацювання сигналів та зображень, комп’ютерних засобів штучного інтелекту, засобів автоматизованого проектування комп’ютерних засобів, засобів захисту інформації в комп‘ютерних та кіберфізичних системах та мережах.

Редакційна колегія керується в своїй роботі міжнародною етикою наукових публікацій та підтримує політику відкритого доступу. З метою отримання якісних результатів усі подані рукописи проходять експертизу та рецензування двома рецензентами, які є провідними вченими у галузі, до якої відноситься тематика рукопису. Середній час від подання рукопису до першого рішення складає 4 тижні. Висновки та зауваження рецензентів надсилаються авторам та зберігаються в університеті. Виправлена версія рукопису повинна бути повернута до редколегії не пізніше 15 днів після отримання зауважень. В іншому випадку рукопис може бути відхилений. Перед опублікуванням усі рукописи редагуються та перевіряються на наявність плагіату. У випадку виявлення плагіату рукопис буде відхилений.