Про журнал

ISSN: 2707-2371

Науковий журнал «Комп'ютерні системи та мережі» входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі технічних наук.

В журналі друкуються статті, що подають результати досліджень з актуальних питань у галузях, що стосуються:

 • Методів та способів опрацювання інформації.
 • Математичних моделей обчислювальних процесів.
 • Архітектури та організації функціонування комп'ютерів, комп'ютерних та кіберфізичних систем.
 • Програмно-технічних засобів комп'ютерів та комп'ютерних систем і мереж універсального та спеціального призначення.
 • Комп'ютерних засобів систем штучного інтелекту.
 • Комп'ютерних засобів захисту інформації.
 • Вбудованих, розподілених, локальних комп'ютерних мереж та глобальної мережі Інтернет.
 • Інтернету речей.
 • Кіберфізичних систем.
 • IT-інфраструктур.
 • Інтерфейсів та протоколів взаємодії компонентів комп'ютерів, комп'ютерних та кіберфізичних систем.
 • Систем автоматики.
 • Технологій виконання високопродуктивних, паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених (енергоефективних), безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних та розумних обчислень.
 • Інформаційних процесів, технології, методів, способів та систем автоматизованого та автоматичного проектування.
 • Налагодження, виробництва й експлуатації, процедур та засобів підтримки управління життєвим циклом програмно-технічних засобів комп'ютерів та комп'ютерних систем і мереж.

В журналі «Комп'ютерні системи та мережі» будуть публікуватися дослідження за спеціальностями

 • 122 «Комп’ютерні науки»
 • 123 «Комп’ютерна інженерія»
 • 125 «Кібербезпека»
 • 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»