Редакційна колегія

 

Мельник Анатолій Олексійович


доктор технічних наук, професор


Головний редактор

завідувач кафедри електронних обчислювальних машин, Національний університет «Львівська політехніка», Україна (h-index 5)

E-mail: csn@lpnu.ua

Веб-сайт: http://eom.lp.edu.ua/

Наконечний Адріан Йосипович


доктор технічних наук, професор


Заступник головного редактора

завідувач кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Національний університет «Львівська політехніка», Україна (h-index 2)

E-mail: csn@lpnu.ua

Веб-сайт: http://eom.lp.edu.ua/

Парамуд Ярослав Степанович


кандидат технічних наук, доцент


Відповідальний секретар

доцент кафедри електронних обчислювальних машин, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

E-mail: csn@lpnu.ua

Веб-сайт: http://eom.lp.edu.ua/

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Возна Наталія Ярославівна
доктор технічних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем, Західноукраїнський національний університет, Україна, (h-index 3)

Глухов Валерій Сергійович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри електронних обчислювальних машин, Національний університет «Львівська політехніка», Україна (h-index 2), ORCIDScopus Author ID

Дичка Іван Андрійович
доктор технічних наук, професор, декан факультету прикладної математики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна (h-index 4)

Жуков Ігор Анатолійович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж, Національний авіаційний університет, Україна. (h-index 1)

Коваленко Андрій Анатолійович
доктор технічних наук,  професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, Україна (h-index 6), ORCID

Мусієнко Максим Павлович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Україна (h-index 6)

Куриляк Дозислав Богданович
доктор ф-м наук, професор, професор відділу хвильових процесів та оптичних систем діагностики, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка, Україна (h-index 6)

Лобур Михайло Васильович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри систем автоматизованого проектування, Національний університет «Львівська політехніка», Україна. (h-index 8)

Лупенко Сергій Анатолійович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем та мереж, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна (h-index 6), ORCIDScopus Author ID

Мельник Віктор Анатолійович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри безпеки інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», Україна (h-index 3), ORCIDScopus Author ID

Николайчук Ярослав Миколайович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем, Західноукраїнський національний університет, Україна (h-index 6), ORCIDScopus Author ID

Одарущенко Олег Миколайович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем та технологій, Полтавський державний аграрний університет, Україна (h-index 6)

Пархуць Любомир Теодорович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри захисту інформації, Національний університет «Львівська політехніка»,  Україна (h-index 3), ORCIDScopus Author ID

Попович Роман Богданович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, Національний університет «Львівська політехніка», Україна, (h-index 3), Scopus Author IDWeb of Science Researcher ID

Почапський Євген Петро­вич
доктор технічних наук, професор, завідувач відділу акустичних методів та засобів технічної діагностики, Фізико-механічний інститут НАН України, Україна. (h-index 3)

Рак Тарас Євгенович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій, проректор з науково-педагогічної роботи ПЗВО «ІТ СТЕП Університет», Україна (h-index 7), ORCIDScopus Author ID

Руденко Олег Григорович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних інтелектуальних технологій та систем, Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна. (h-index 4)

Самотий Володимир Васильович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Національний університет «Львівська політехніка», Україна (h-index 4), ORCIDScopus Author ID

Сергієнко Анатолій Михайлович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Україна (h-index 6)

Стасюк Олександр Іонович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, Україна (h-index 4)

Харченко В’ячеслав Сергійович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж, Національний аерокосмічний університет, Україна (h-index 15)

Чигінь Василь Іванович
доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри електронних обчислювальних машин, Національний університет «Львівська політехніка», Україна (h-index 2)

Шабатура Юрій Васильович
 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електромеханіки та електроніки, Національна Академія сухопутних військ імені П. Сагайдачного, Україна (h-index 2)

Яцків Василь Васильович
доктор технічних наук,  професор, завідувач кафедри кібербезпеки, Західноукраїнський національний університет, Україна (h-index 6, ORCIDScopus Author ID

Досталек Лібор (Dostalek Libor)
доктор технічних наук, професор,  директор інституту прикладної інформатики,  Університет Південної Богемії, Чехія ( h-index 2), ORCIDScopus Author ID

Коркішко Тимур (Korkishko Tymur)
доктор наук, виконавчий директор компанії Digital14, Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати (h-index 4)

Пліва  Зденек (Pliva Zdenek)
доктор технічних наук, професор, декан факультету мехатроніки, інформатики і міждисциплінарних студій, Технічний університет Ліберця,  Чехія (h-index 5), ORCIDScopus Author ID

Король Ігор (Korol Ihor)
доктор фізико-математичних наук, професор, факультет точних наук і наук про здоров’я, Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ, Польща (h-index 2)

Шчешьняк Збігнєв (Szcześniak Zbigniew)
октор технічних наук, професор, професор кафедри електротехніки та обчислювальної техніки, Швєнтокжиська політехніка, Польща (h-index 5)