Редакційний процес рецензування

Всі рукописи, які подаються до наукового журналу «Комп’ютерні системи та мережі», спочатку розглядаються редакторами на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.

Після рішення редакторів, представлені рукописи спрямовуються як мінімум двом зовнішнім експертам, які працюють у відповідній до тематики рукопису області.

Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ні автори, ні рецензенти не знають один одного.

Рецензування існує для того, щоб науковий журнал публікував високоякісні дослідження. Іноді автори рукопису знаходять процес рецензування лякливим, тому як це може привести до відмови в публікації їх рукопису. Редакція наукового журналу звертає увагу на те, що зміни та покращення Вашої статті під час її рецензування є частиною процесу публікації і спрямовані на підвищення її якості. Тобто рецензування є невід'ємною частиною процесу прийняття наукової публікації до друку та забезпечує підтвердження високої якості наукових статей. Рецензенти є експертами, які вкладають свій час для поліпшення Вашої статті!
В процесі рецензування рукопис має стати:

  • Детальнішим. Рецензенти можуть вказати на недоліки у Вашій роботі, які вимагають докладнішого пояснення або додаткових експериментів.
  • Легшим для сприйняття. Якщо якісь моменти у Вашій роботі є важкими для сприйняття читачами, рецензенти можуть попросити їх виправити.
  • Кориснішим. Рецензенти розглядають Ваше дослідження на предмет важливості в рамках своєї предметної області.

Інший аспект політики рецензування у науковому журналі: редакція хоче бути впевненою, що публікує тільки висококласні матеріали у своєму виданні. Якщо журнал буде публікувати не якісні роботи, його репутація і кількість читачів будуть знижуватися.

Процедура рецензування

Процедура рецензування включає в себе кілька етапів. Подаючи статтю в науковий журнал, Ви зіткнетеся з сліпою процедурою політики рецензування, що означає, що робота буде перевірена без урахування Вашого статусу, приналежності та інших персональних даних  двома рецензентами.

Якщо Ваша стаття не має наукового потенціалу і не цікавить видавництво, то Ви будете проінформовані про це досить скоро.

Якщо ваша стаття привернула інтерес редактора журналу, то Вашій роботі призначають рецензентів (2-3  місяці на один цикл).

Коли Ваша робота прорецензована, редактор надсилає Вам відгуки  рецензентів із коментарями та статусом:

  • приймати з незначними поправками (приймати з незначними змінами)
  • приймати зі значними поправками (приймати з основними змінами)
  • відмова (відхилення)

Якщо Вам відмовлено в можливості опублікувати статтю в науковому журналі, це зазвичай відбувається з таких причин:  

  • Ваше дослідження не пропонує нічого нового, дослідження є компіляцією та обговоренням інших наукових праць.
  • Огляд літератури недостатньо деталізований і не є міцною теоретичною основою для Вашої  статті.
  • Дослідження було методологічно некоректним (мала вибірка, надійність і обґрунтованість дослідження вкрай низькі).
  • Стаття не чітко структурована, стаття не відповідає тематиці наукового журналу, стаття має значні відхилення від академічного стилю.

Це означає два можливих варіанти: або Ви не підготували статтю досить добре, і Вам потрібно її вдосконалити, або обрано не відповідний її тематиці журнал.

Дуже  важливим навиком є вміння спілкуватися з редакторами та рецензентами.   

Отримавши рецензію на Вашу роботу рекомендується максимально врахувати рекомендації рецензентів.  

Бувають ситуації, коли Ви отримали два суперечливих відгуки рецензентів, один з яких за, а інший проти розміщення вашої статті в журналі. Вирішальне слово тоді належить редактору журналу,  який знає рецензентів і зможе розумно зайняти одну з сторін.
 

Середній час, протягом якого проводиться попереднє оцінювання рукописів — 14 днів;
Середній час, протягом якого проводяться рецензії рукописів — 30 днів;
Середній час публікації статті — 30 днів