комп'ютерна мережа

УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ МАРШРУТИЗАЦІЇ ПАКЕТІВ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

Ефективність маршрутизації пакетів в телекомунікаційних мережах є і залишатиметься одним з основних чинників, що визначають продуктивність мереж та можливість забезпечення потрібної якості надання сервісів. Одним з найпоширеніших протоколів маршрутизації, що використовують в автономних системах мережі Інтернет є протокол OSPF (англ. Open Shortest Path First). Протокол OSPF забезпечує передачу пакетів по найкоротших шляхах, обчислених за певним, але одним критерієм.

Research and Design of the Multifunctional Cyber-Physical System of Testing Computer Performance in WAN

A multifunctional cyber-physical system for monitoring and testing remote computers in the WAN has been developed. This cyber-physical system has been built using microservice architecture. The system has used a website as a graphical interface, which in turn communicates with the main query separator, namely a web server. In addition, the database and the AES-256 encryption algorithm has been used to simplify data work, and to increase system security from external interventions.

Комп’ютерна мобільна мережа міста Львова

Розглянуто задачу вибору безкабельної технології, на основі якої може бути розроблена мобільна комп’ютерна мережа на території міста Львова із урахуванням територій зі щільною забудовою та таких, для яких створити кабельну мережу проблематично. Розглянуто переваги технологій безкабельного зв’язку та запропоновано технологію для розв’язання поставленої задачі.

Маршрутизація пакетів для автономних систем Інтернету з врахуванням трьох критеріїв

    Запропоновано метод вибору шляхів для маршрутизації пакетів в автономних системах, що дає змогу вибирати шлях передавання пакетів з врахуванням впливу трьох критеріїв. Шлях вибрано мінімізацією сумарного відносного відхилення.

Оцінка засобів захисту інформаційних ресурсів

Розглянуто особливості захисту інформаційних ресурсів у корпоративних мережах та системах, а також описано підхід щодо їх оцінки. Розглянутий підхід щодо оцінки засобів захисту дає змогу знизити витрати на їх впровадження, він легко адаптується до конкретних потреб будь-якої організації з урахуванням специфіки її діяльності та бізнесу. Такий підхід дозволяє точніше описувати інформаційні ресурси через характерні для них вразливості, вартість самих ресурсів, а також ранжувати ризики та відповідно інформаційні ресурси за ступенем критичності для діяльності організації.

Метод адаптивної автентифікації користувачів в комп’ютерних мережах на основі біометричних даних

За результатами аналізу особливостей захисту інформації в комп'ютерних мережах обґрунтована потреба застосування біометричних даних у сервісах аутентифікації користувачів. Запропоновано метод адаптивної автентифікації користувачів у ступеневій системі захисту інформації у комп'ютерній мережі на основі біометричних даних – відбитків пальців.

Задача оптимального розподілу завдань між комп’ютерами мережі

З використанням методу динамічного програмування розроблено ефективний обчислювальний алгоритм оптимального розподілу завдань між комп’ютерами мережі та розв’язано числовий приклад, який демонструє ефективність запропонованого алгоритму.

Аналіз трафіку комп’ютерної мережі на основі експериментальних даних середовища wireshark

Проаналізовано трафік комп’ютерних мереж, отриманий за допомогою аналізатора мережевих протоколів Wireshark. Спостереження проводилось за такими показниками: сумарна кількість пакетів, середня кількість пакетів, середній розмір пакета та середня швидкість передавання пакетів. Отримані дані використовуються для перевірки теоретичних моделей.