Засоби оптимізації модуля адміністрування вендингових кіберфізичних систем

2018;
: сс. 117 - 124
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

Розглянуто особливості роботи вендингових кіберфізичних систем після тривалої експлуатації. Проаналізовано вже готові способи масштабування кіберфізичних систем. Визначено основні недоліки та переваги переходу вже готової системи на платформу стороннього розробника. Запропоновано способи оптимізації баз даних із великою кількістю інформації. Наведено аналітичні дані, які привели до рішення оптимізувати наявну базу даних. Показано елементи вендингової кіберфізичної системи та можливі зміни в її структурі при переході на інші платформи. Описано функції модулів процесінгу та аналітичної системи. Запропоновано два способи для оптимізації роботи модуля адміністрування. Доведено ефективність запропонованих рішень за допомогою аналітичних даних.

  1. Сало А. М. Принцип побудови вендінгової мережі з моніторингом // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп'ютерні системи та мережі”. - 2013. - No 773, С. 112-118.
  2. Lee E. A. and Seshia S. A.. Introduction to Embedded Systems – A Cyber-Physical Systems Approach, Second Edition, MIT Press, – 2017. – p. 9–16.
  3. Главные тренды мирового рынка торговых автоматов [Електронний ресурс]: / Режим доступу: http://www.vendoved.ru/glavnye-trendy-mirovogo-rynka-torgovyh-avtomatov/. – Назва з екрана.
  4. Приложения и решения для IoT [Електронний ресурс]: / Режим доступу: https://aws.amazon.com/ru/iot/. – Назва з екрана. 5. E. A. Lee and S. A. Seshia, Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach, Second Edition. http://leeseshia.org, 2015.
  5. A. Salo. Simulation of water purification machine for vending cyber physical systems. Technology audit and production reserves – No 2/2(40), 2018. – p. 16 – 21.