Алгоритмічні та програмні засоби для автоматичного встановлення та запуску утиліт в середовищі Windows

2023;
: cc. 182 - 204
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

У сучасному світі автоматизація процесів інсталяції та управління програмним забезпеченням в середовищі Windows є ключовим елементом для забезпечення зручності та ефективності користувачів. В рамках цього напрямку була розроблена спеціалізована програма, метою якої є значне спрощення процесів інсталяції та управління утилітами. Програма оснащена інтуїтивним користувацьким інтерфейсом, який сприяє безпроблемній інтеграції з операційною системою та надає користувачам легкий доступ до необхідних інструментів.

Архітектура програми побудована з використанням модульних моделей та гнучких провайдерів даних, які забезпечують динамічне встановлення та оновлення утиліт. Основні моделі визначають структуру даних і логіку взаємодії з користувацьким інтерфейсом та іншими компонентами системи, тоді як провайдери даних адаптовані для зчитування, оновлення та розподілу інформації з різноманітних джерел, включаючи локальні файли, сервери та віддалені системи.

Впровадження програми передбачало детальний аналіз існуючих методів управління утилітами, з увагою до виявлених недоліків та обмежень. З огляду на це було сформульовано вимоги до функціоналу програми, що забезпечили б підвищення продуктивності та зменшення можливих помилок під час встановлення та конфігурації утиліт.

Ретельне тестування та користувацькі опитування допомогли оцінити програму з позицій простоти використання, функціональності та загальної задоволеності. Висновки дослідження виявили високий рівень ефективності програми, підтвердивши її спроможність досягати встановлених цілей і позитивно впливати на досвід користувачів з утилітами.

 1. Titus C., (2021). Microsoft's New Windows Package Manager: A Deep Dive. IEEE Consumer Electronics Magazine. [Online]. Pp. 118-121. DOI: https://doi.org/ 10.1109/MCE.2021.3069863
 2. Minocha B., Goyal N., (2018). A Comparative Study of Windows Store Apps for Education and Business Purpose. IEEE 2nd International Conference on Information and Computer. [Online]. Pp. 232-238. DOI: https://doi.org/ 10.1109/ICICCT.2018.8473065
 3. Chocolatey, (2022). Chocolatey Software | Packages. Chocolatey. [Online]. Available: https://chocolatey.org/packages (Accessed 02/20/2023)
 4. Ninite, (2022). Ninite - Install or Update Multiple Apps at Once. Ninite. [Online]. Available: https://ninite.com/ (Accessed 02/20/2023)
 5. Zaiats T., Bilenko, V., Hlukhov, V., (2022). Features of Using Large Keys in "Kalyna" Algorithm. Advances in Cyber-Physical Systems. vol. 7, num. 1. Pp. 55—62. DOI: https://doi.org/10.23939/acps2022.01.055
 6. Cui, W., Fu, S., Hu, Z., (2022). Dynamic-Link Library. Encyclopedia of Ocean Engineering. Springer, Singapore. [Online]. Pp. 375-375. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-6946-8_300187
 7. T. Bray, Ed., (2017). The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format. IETF. [Online]. Pp 1–16. DOI: https://doi.org/10.17487/RFC8259
 8. Cplusplus.com, (2022). "C++ Standard Library - System Programming. cplusplus.com. [Online]. Available: https://www.cplusplus.com/doc/tutorial/system/ (Accessed 02/20/2023)
 9. Microsoft, (2022). C# Programming Guide. Microsoft Docs. [Online]. Available: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/index (Accessed 02/20/2023)
 10. Solis D., (2009). Introduction to Windows Presentation Foundation. Illustrated WPF. [Online]. Pp 1–16. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4302-1911-8_1
 11. Roof L., Fergus D., (2003). The .NET Compact Framework. The Definitive Guide to the .NET Compact Framework [Online]. Pp 1–32. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4302-0789-4_1
 12. Schlee M., (2018). Interview, or model-representation. Qt 5.10 Professional Programming with C++ [Online]. Pp 189–217. ISBN: 978-5-9775-0010-6
 13. Erich G., Richard H., Ralph J., John V., (1994). Proxy pattern. Design Patterns:Elements of Reusable Object-Oriented Software [Online]. Pp 112–120. ISBN: 0-201-63361-2