продуктивність

Алгоритмічні та програмні засоби для автоматичного встановлення та запуску утиліт в середовищі Windows

У сучасному світі автоматизація процесів інсталяції та управління програмним забезпеченням в середовищі Windows є ключовим елементом для забезпечення зручності та ефективності користувачів. В рамках цього напрямку була розроблена спеціалізована програма, метою якої є значне спрощення процесів інсталяції та управління утилітами. Програма оснащена інтуїтивним користувацьким інтерфейсом, який сприяє безпроблемній інтеграції з операційною системою та надає користувачам легкий доступ до необхідних інструментів.

Особливості розвитку першого рівня цифрової економіки України

Досліджено особливості розвитку ВЕД, що формують перший рівень цифрової економіки України, в 2012–2021 рр. До 2014 р. телекомунікації переважали інші ВЕД за обсягами реалізації послуг. З 2015 р. найвищі темпи зростання демонструє комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність, де кількість працівників зросла в 3,49 разу. Упродовж всього періоду витрати на одного працівника були най- вищими у сфері телекомунікацій. Починаючи з 2019 р. ці витрати були найнижчими у сфері комп’ютерного програмування, консультування та пов’язаної з ними діяльності.

Антивоєнний акціонізм (артактивізм): особливості, форми та оцінки можливостей

    У статті з’ясувуються особливості постмодерного підходу до утвердження цінності миру за допомогою технік акціонізму (перформанс, гепенінґ, артінсталяція, флешмоб та ін.). Антивоєнний акціонізм розглянуто як елемент системи громадсько-політичного акціонізму. Він охарактеризований як сукупність видовищних форм ненасильницького протесту громадськості проти збройної агресії та її наслідків.

Розроблення та дослідження автоматизованих методів забезпечення ефективної діяльності користувача

В роботі досліджено методи для забезпечення ефективної діяльності користувача. Розроблено структуру автоматизованої системи для підтримки продуктивності людини. Для практичної реалізації використано стек технології MEAN, описано взаємодію його компонент. Реалізовано автоматизовані методи у вигляді додатку та визначено основні його переваги.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНОЛІТНОГО ТА ЦИКЛІЧНОГО ЗАВАДОСТІЙКИХ КОДІВ

Здійснено порівняльний аналіз ефективності монолітного та циклічного завадостійких кодів, побудованих на "ідеальних кільцевих в'язанках" (ІКВ), які становлять теоретичну основу для синтезу математичної моделі завадостійкого кодування даних, віддзеркалюючи властивості гармонійної розбудови реального простору. ІКВ – це кільцева послідовність цілих додатних чисел, які формують натуральний ряд на їх множині послідовним додаванням останніх.

Relationship Between Conflict Management Strategies and Economic Growth of Organisation

Conflicts are considered to be the most unpredictable issues in organisations. It is mainly associated with the opposing of ideas and actions which results in causing a hostile state among the members that affects the performance of the organization. Hence, it is imperative for the organization to develop conflict management strategies for avoiding conflicts that can support in its growth. The aim of the following study is to evaluate the relationship between the conflict management strategies and economic growth of the organisation.

ДВА ПОГЛЯДИ НА ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ БУДІВЕЛЬ І СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ АРХІТЕКТУРНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ НОВОГО ЗАКЛАДУ ВИКОНАВСЬКОЇ ШКОЛИ РАЙЄРСОНА, ТОРОНТО, 2015-2016, ТА ТЕАТРУ НА ПОДОЛІ, КИЇВ, УКРАЇНА, ВІДКР

В статті висвітлені ідеї архітектурної реконструкції та технічного оновлення нового приміщення Школи виконавських мистецтв для потреб у викладанні, виробництві та виконанні у знайденому просторі-підвалі Студентського навчального центру Університету Райєрсона з використанням сучасних мистецьких технологій та просторів для Київського Академічного Театру на Подолі, одного з провідних драматичних театрів в Україні, який отримав будинок із найсучаснішим ігровим майданчиком. Однак зовнішній вигляд і фасад театру викликали суттєві публічні суперечки.

Верифікація комп’ютерної Simulink-моделі електромеханічної системи механізму наведення комплексу озброєння бойової машини

Удосконалення існуючих електромеханічних систем наведення комплексу озброєння бойових машин  повинно відбуватись у напрямі підвищення швидкодії та точності позиціонування. У роботі розглянуто підйомний механізм наведення пакету напрямних реактивної системи залпового вогню БМ-21, що стоїть на озброєнні Збройних Сил України та є типовою для багатьох зразків озброєння.

Шляхи удосконалення електромеханічної системи керування наведення озброєння бойової машини БМ-21 на основі нечіткої логіки

Реактивні системи залпового вогню є важливим компонентом у забезпечені вогневого потенціалу підрозділів. Їх мобільність та точність ураження цілей визначально впливають на результат бою. Існуюча система наведення пакета напрямних бойової машини БМ-21 є складною, багатоконтурною та інерційною електромеханічною системою, з наявними зазорами, люфтами та обмеженою пружністю деяких елементів механічної частини.