історія

Історико-правовий аналіз адміністративно-правової природи координаційної функції держави щодо протидії корупції

У статті досліджено  та здійснено теоретичне узагальнення  наукової вагомості різноманітних історико-правових поглядів на поняття та ознаки адміністративно-правової координаційної ролі як функції держави на підставі аналізу здобутків у правовій доктрині адміністративного права, розкрито зміст проблем історико-правового та адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції.

ЗАМОК ТІГІНА У ФОРТЕЦІ БЕНДЕРИ

Бендерська фортеця - найбільша фортифікація Молдови, що складається із замку та кам'яно-земляної фортеці, використовувалася до 2008 р. 14-ю Армією РФ, у зв'язку з чим довгий час була недоступна для натурних досліджень, які незабаром розкрили протиріччя між прийнятою її історією та архітектурою. Два історичні документи – таріх султана Сулеймана про будівництво фортеці у 1538 р. та мемуари мандрівника ХVII ст.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В КОНТЕНТІ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ: ВІД ЛОНГРІДУ ДО ФІНІШИНГУ

У статті автором розглянуто проблеми, пов’язані з підвищенням актуальності телевізійних новинних програм в умовах гострої конкуренції між телебаченням та такими сучасними засобами масової комунікації, як: інформаційні стрічки новин, блоги, соціальні мережі, ютюб-канали, які в силу своїх технічних можливостей можуть забезпечити більш високу оперативність подачі контенту новин у порівнянні з традиційними телевізійними випусками.

РОЗВИТОК ХІМІЧНИХ ОСВІТИ І НАУКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ (1877–1918)

З нагоди 150-річчя від дня заснування кафедри хімічної технології у Національному університеті “Львівська політехніка” висвітлено діяльність хімічних кафедр і факультету у часи Політехнічної школи в 1877–1918 роках, проаналізовано навчальний процес і матеріально-технічну базу підготовки інженерів-хіміків, умови навчання студентів.  Розглянуто створення і трансформацію хімічних кафедр, ролі їхніх керівників. Охарактеризовані науково-педагогічна та громадська діяльності відомих вчених і педагогів А. Фройнда, Ю. Медведського, Б. Павлевського, Р. Залозецького, С.

THE HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF THE 1649 BATTLE AND TREATY OF ZBORIV

The Battle of Zboriv is one of the major events in Ukrainian and Polish history.
The Zboriv battlefield was explored by a Ukrainian-American archeological expedition led
by author and archeologist Bogdan Strotsen. The studies lasted several years. The article
covers the history of the Zboriv battle and reveals the main results of archaeological research.
The results of the studies allowed to hypothesize the construction of elements of field
fortifications and to interpret their localization in the territory.

ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ХРИСТИЯНСЬКИХ ДУХОВНО-ГУМАНІТАРНИХ МУЛЬТИОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

Висвітлено і проаналізовано історичні аспекти, сучасний стан та перспективи розвитку архітектури християнських духовно-гуманітарнихо світніх закладів в Україні, виокремлено основні фактори, які найбільше впливають на формування духовного освітнього закладу нового типу – духовно-гуманітарного мультиосвітнього центру. Сформульовано головні принципи та концепцію, на якихо снована архітектурно-планувальна організація духовно-гуманітарного мультиосвітнього центру, надано конкретні рекомендації щодо проектування духовно-гуманітарнихм ультиосвітніхцентрів в Україні

Британські ілюстровані періодичні видання кінця XIX – початку XX століття: попит і пропозиція

Досліджено історію британських ілюстрованих періодичних видань наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Проаналізовано особливості пропозиції ілюстрованих газет і журналів на ринку преси, здійснено їхню типологію за жанровими особливостями та цільовою аудиторією. Значну увагу звернено на фактори, які сприяли збільшенню асортименту ілюстрованих видань: технічні та технологічні можливості поліграфії, розвиток газетярської справи, збільшення читацьких кіл, розвиток образотворчого мистецтва та художньої культури тощо.

Збереження та популяризація історичної пам’яті про діяльність Української армії 1917–1921 рр. (на прикладі військового формування Січових Стрільців)

Розкрито формування та збереження пам’яті про військове формування Січових стрільців його ж засновниками та діячами. Зазначено, що фіксування, узагальнення та аналіз інформації про діяльність стрільців розпочалось ще в роки активної збройної боротьби. Загалом у міжвоєнний та повоєнний час над пам’яттю про це військове формування працювало десятки людей, які майже всі належали до цієї сили.