Державне регулювання стабільності та ефективності грошових систем

Автори: 
О. Носов

Досліджено проблеми забезпечення стабільності шляхом використання критеріїв ефективності моделей грошових систем у транзитивних та сучасних економіках. Розглянуто методологічні підходи з підвищення ефективності та стабільності грошових систем через можливість досягнення певних економічних та соціальних пріоритетів.

  1. Klain B. The Competitive Supply of Money / B. Klain // Journal of Money, Credit and Banking [Text]. — 1984. — № 4. — Р. 423–453.
  2. Фридман М. Если бы деньги заговорили [Текст] / М. Фридман. — М. : Дело, 1998. — С. 160.
  3. Гриценко А. А. Інституційна архітектоніка грошово-кредитної політики / А. А. Гриценко // Актуальні проблеми та теоретичний розвиток фінансово-кредитної системи України [Текст] : зб. наук. ст. — Х. : Фінарт, 2002. — С. 4–10.
  4. Фридман М. Если бы деньги заговорили... — 210 с.
  5. Фишер Н. Покупательная сила денег / Н. Фишер // Деньги [Текст]. — К. : Украина, 1997. — С. 258–295.
  6. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе [Текст] / М. Блауг. — М. : Дело, 1994. — 754 с.
  7. Бюлетень НБУ [Текст]. — 2013. — № 6.
  8. Кравець В. М. Західноєвропейський бізнес [Текст] / В. М. Кравець, О. В. Кравець. — К. : Знання-Прес, 2003. — 421 с.
  9. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе [Текст] / М. Блауг. — М. : Дело, 1994. — 754 с.
  10. Науменкова С. Розвиток кредитування в постринкових умовах / С. Науменкова, С. Міщенко // Банківська справа [Текст]. — 2013. — № 1. — С. 3— 10.