Концепція сталого розвитку і проблеми економічного зростання і розвитку

Authors: 

С. Приказка

Розглянуто та узагальнено основні підходи до аналізу економічного зростання і економічного розвитку. Обґрунтовано необхідність переходу функціонування сучасних економічних систем на принципи сталого розвитку.

  1. Наше общее будущее. Доклад международной комисии по окружающей среде и развитию (МКОСР) [Текст] / [пер. с англ.]. — М. : Прогресс, 1989. — 374 с.
  2. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет [Текст] / [под ред. И. С. Королева]. — М. : ЭкономистЪ, 2003. — 604 с.
  3. Стан світу — 2002 [Текст] / [К. Флавін, Г. Френч, Г. Гарднер та ін.; пер. з англ. ВГО «Україна. Порядок денний на ХІ століття» та інститут сталого розвитку]. — К. : Інтелсфера, 2002. — 289 с.
  4. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера [Текст] / В. И. Вернадский. — М. : Наука, 1989. — 263 с.
  5. Шевчук В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика [Текст] / В. О. Шевчук. — Львів : Каменяр, 2003. — 719 с.
  6. Якість економічного зростання [Текст] / В. Томас, М. Дайламі, А. Дарешвар [та ін.] ; пер. з англ. ; наук. ред. О. Кілієвич. — К. : Вид-во ім. Соломії Павличко «Основи», 2002. — 350 с.
  7. Шумпетер Й. Теория экономического развития [Текст] / Й. Шумпетер. — М. : Прогресс, 1992. — 455 с.
  8. Там же. — 455 с.