Динаміка світової управлінської реакції на кіберзагрози: уроки для України

Authors: 

З. Коваль

Проаналізовано актуальну тему аналізу динаміки світової управлінської реакції на кіберзагрози та шляхи забезпечення державного управління інформаційною безпекою України в умовах системних кіберзагроз. З досвіду управління протидією кіберзагрозам передових країн світу та з позицій системного аналізу, в загальних рисах визначено шляхи вдосконалення інформаційної безпеки України.

 1. Іжутова І. Європа переймається кібербезпекою / І. Іжутова // Військо України [Текст]. — 2013. — лип. — серп. — С. 44–47.
 2. Форосовец С. Войны будущего идут уже сегодня / С. Форосовец // Комментарии [Текст]. — 2014. — № 35. — 19 сент. — С. 19.
 3. Даник Ю. Полігон протистояння — кіберпростір / Ю. Даник // Народна армія [Текст]. — 2011. — 9 груд. — С. 4.
 4. Олександров С. ЗС Румунії: за стандартами НАТО / С. Олександров // Військо України [Текст]. — 2013. — листоп. — груд. — С. 69–71.
 5. Константинов М. Кібернетичні технології / М. Константинов // Оборонний вісник [Текст]. — 2013. — № 12. — С. 12–17.
 6. Олійник В. Проект Закону України «Про кібернетичну безпеку України» [Електронний ресурс] / Олійник В., Самойленко Ю., Кузьмук О. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=47240&pf35401=26....
 7. Халилов Р. Бойцы невидимого фронта / Р. Халилов // Комментарии [Текст]. — 2013. — № 48. — 13 груд. — С. 6.
 8. Морозовицкий И. Игры патриотов И. / Морозовицкий // Фокус [Текст]. — 2014. — 10 янв. — С. 20, 21.
 9. Буткевич Б. Відкритий доступ / Б. Буткевич // Український тиждень [Текст]. — 2013. — № 41(309). — 11 — 17 жовт. — С. 4, 5.
 10. Ступак І. Українська реальність: неоголошена кібервійна / І. Ступак // Народна Армія [Текст]. — 2014. — 12 серп. — С. 7.
 11. Фурашев В. Інформаційний простір та безпека / В. Фурашев // Камуфляж [Текст]. — 2010. — № 10. — С. 14, 15.
 12. Милкус А. Евгений Касперский рассказал, как и от чего он собирался спасти мир / А. Милкус // Комсомольская правда в Украине [Текст]. — 2013. — 19 сент. — С. 9, 10.
 13. Росія, ІП «Софтодром»: «Лаборатория Касперского» раскрыла глобальную сеть кибершпионажа" [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://news.softodrom.ru/ap/b19173.shtml.
 14. Яковенко В. Україна в глобальному інформаційному просторі: здобутки вітчизняних вчених / В. Яковенко, Т. Наритник // Урядовий Кур’єр [Текст]. — 2013. — № 170. — 19 верес. — С. 19.
 15. Пастернак Ю. Нова система спецзв’язку хакерам буде не по зубах / Ю. Пастернак // Урядовий кур’єр [Текст]. — 2012. — № 152. — 12 серп. — С. 10.
 16. Сергієнко І. Імідж країни спирається на сучасні комп’ютери // Урядовий кур’єр [Текст]. — 2012. — № 165. — 13 верес. — С. 11.