Механізм участі громадськості в процесі сучасного реформування органів правопорядку

Authors: 

М. Криштанович

З’ясовано роль громадських організацій, включно експертів із громадського сектора й Реанімаційного пакету реформ, у розробці законопроектів із реформування правоохоронної системи України. Розкрито зміст основних пропозицій щодо вирішення проблем перебудови структури ОВС, завдань і напрямів діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення внутрішньої безпеки країни, захисту прав і свобод людини та громадянина.

1. Криштанович М. Державне управління процесом розробки стратегії реформування органів внутрішніх справ у контексті національної безпеки (1996 — 2006 рр.) / М. Криштанович // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 37. — 2013. — С. 26–32.
2. Мартиненко О. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ [Електронний ресурс] / О. Мартиненко, Є. Захаров. — Режим доступу : zib.com.ua/ .../101834-strategiya_rozvitku_orga.
3. Концепція реформування органів правопорядку в Україні [Електронний ресурс]. —Режим доступу : police-reform.info/.../2014_05_06.
4. Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 647 р. від 02.07.2014 р. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/647-2014-р.
5. Полтавець С. МВС: дискусії навколо реформи / С. Полтавець, І. Шульга // Громадська думка про правотворення [Текст] : інформ.-аналіт. бюлет. на базі операт. матер. —2014.—№ 23 (81).—С. 22.
6. Мартиненко О. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ [Електронний ресурс] / О. Мартиненко, Є. Захаров. — Режим доступу : zib.com.ua/ .../101834-strategiya_rozvitku_orga. 23.09.14.
7. Пропозиції і зауваження від експертів з України та інших країн в процесі підготовки Проекту Закону «Про поліцію і поліцейську діяльність» [Електронний ресурс]. —Режим доступу : http://police-reform.info.
8. Проекти реформування і розвитку органів внутрішніх справ [Електронний ресурс]. —Режим доступу : http://helsinki.org.ua/index. php?id=1410945097.
9. Зауваження до Концепції реформування системи МВС, Стратегії розвитку органів внутрішніх справ України та проекту Постанови Кабінету Міністрів України щодо знаків розрізнення працівників органів внутрішніх справ були винесені на розгляд Уряду від 22.10.2014 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk-ua.facebook. com/ police.reform.ua.
10. Жербер М. Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні [Електронний ресурс] / М. Жербер. —Режим доступу : http://police-reform.org/news/ekspert-proektu-vropejskogo-soyuzu-pidgotu....
11. Полтавець С. МВС: дискусії навколо реформи... — С. 24.
12. Романюк Т. Європейські поліцейські готові допомагати / Т. Романюк, М. Білокопитов // Віче [Текст]. —2014. —17 груд.