національна безпека

Стратегія протидії незаконним збройним формуванням: зміст, складові, еволюція

Розглянуто питання визначення необхідності розробки стратегії протидії незаконним збройним формуванням (НЗФ), визначено зміст та складові елементи стратегії, простежено, як розвиток окремих елементів змінює підходи до стратегії. Акцентовано на складності формулювання стратегії у сфері національної безпеки унаслідок невизначеності в українському законодавстві поняття стратегічних правових актів, їх ієрархії та змісту.

Ефективність заборони діяльності проросійських політичних партій: досвід та реалії

У статті досліджується правове регулювання заборони діяльності політичних партій в Україні та зарубіжних країнах. Ключовим у питанні заборони діяльності політичних партій є питання механізму цієї заборони та його ефективності для захисту фундаментальних прав людини, національної безпеки України та захисту демократичного конституційного ладу. Оскільки інформаційна безпека є важливою лінією фронту, Україна у цій сфері захищає свою незалежність і демократію.

Феномен екологічної безпеки як об’єкт аксіологічно-правової рефлексії

У статті обґрунтовано аксіологічно-правові засади екологічної безпеки у сучасному світі, з’ясовано роль ціннісної системи суспільства в соціокультурному механізмі реалізації екологічної безпеки.

Нормативно-правове забезпечення боротьби з незаконними збройними формуваннями в Україні

Проаналізовано питання визначення незаконного збройного формування (далі – НЗФ), визначено зміст проблем, які потребують правового вирішення для боротьби з НЗФ. Окреслено систему нормативно-правових актів України та ключових міжнародно-правових актів,  пов’язаних ыз терроризмом,  фінансу- ванням терроризму, наголошено на окремих їх недоліках.

Демократизація державного управління у контексті забезпечення національної безпеки та боротьби з корупцією

Розглянуто напрями демократичного реформування державного управління в Україні, проаналізовано засоби боротьби з корупцією і зміцнення національної безпеки.

Економіка в системі забезпечення національної безпеки України

Досліджено зв’язок економічного розвитку і стану національної безпеки. Проаналізовано підходи до вирішення проблеми економічного розвитку у контексті формування ефективної системи національної безпеки України

Організаційно-правові та фінансові засади матеріально-технічного забезпечення діяльності ОВС України

Проаналізовано організаційно-правові та фінансові засади матеріально-технічного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ у контексті національної безпеки України. Розкрито їх роль у процесі регулювання необхідного постачання технічного обладнання. Визначено шляхи удосконалення нормативно-правових і фінансових умов матеріально-технічного забезпечення ОВС.

Членство України в НАТО як геополітичний імператив у контексті національної та регіональної безпеки

Проаналізовано історичні події та геополітичні процеси, які вплинули та впливають на євроатлантичну інтеграцію України. Розглянуто питання взаємовідносин України та НАТО у період російської агресії та «гібридної війни», досліджено чинники, які можуть стати вирішальними для глобальної та регіональної безпеки.

Механізм участі громадськості в процесі сучасного реформування органів правопорядку

З’ясовано роль громадських організацій, включно експертів із громадського сектора й Реанімаційного пакету реформ, у розробці законопроектів із реформування правоохоронної системи України. Розкрито зміст основних пропозицій щодо вирішення проблем перебудови структури ОВС, завдань і напрямів діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення внутрішньої безпеки країни, захисту прав і свобод людини та громадянина.

Вплив системи охорони здоров’я на формування (сталих умов забезпечення) національної безпеки держави

Проаналізовано вплив системи охорони здоров’я на створення умов сталого забезпечення національної безпеки держави. Охарактеризовано її структурно-функціональне призначення щодо утвердження цінності життєдіяльності людини, яка визначає її спроможність як імперативу національної безпеки держави.