Нормативно-правове забезпечення утворення та функціонування об’єднаних територіальних громад

1
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Проаналізовано нормативно-правове забезпечення формування та розвитку спроможних територіальних громад. Визначено зміст проблем, які потребують законодавчого вирішення для успішного продовження реформ. Окреслено напрями та заходи удосконалення законодавчого забезпечення формування спроможних територіальних громад.

  1. Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini. № 333-r. (2014) [in Ukrainian].
  2. Ibid.
  3. Pro Stratehiiu staloho rozvytku “Ukraina – 2020”. № 5/2015. (2015) [in Ukrainian].
  4. Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad. № 1508-VII. (2014) [in Ukrainian].
  5. Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z realizatsii novoho etapu reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini na 2019 – 2021 roky. № 77-r. (2019) [in Ukrainian].
  6. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo detsentralizatsii vlady). № 2217a. (2015) [in Ukrainian].
  7. Ibid.
  8. Konstytutsiia Ukrainy. (2010). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, № 72/1, article 15, pp. 140-143 [in Ukrainian].
  9. Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia Verkhovnoi Rady Ukrainy na proekt Zakonu Ukrainy “Pro zasady administratyvno-terytorialnoho ustroiu”. (2019). URL : http//w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/ webproc. 34?id=&pf3511=63508&pf35401=455109 [in Ukrainian].