Випуск 2(24), 2019

У цьому номері

(10 статей)

Теорія та історія державного управління

Механізми державного управління

Державна служба

Місцеве самоврядування