територіальна громада

Забезпечення результативності професіоналізації посадових осіб місцевого самоврядування

Зазначено, що посадові особи органів місцевого самоврядування постають перед необхідністю вирішення значної кількості управлінських та організаційних завдань розвитку територіальних громад, що зумовлює необхідність пошуку шляхів зростання ефективності їх професіоналізації. За результатами аналізу напівструктурованих інтерв’ю та фокус-групових обговорень виявлено, що голови та заступники голів місцевих рад всіх рівнів усвідомлюють необхідність зростання професіоналізму посадових осіб.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ УРБАНІЗОВАНИХ СИСТЕМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

В даній статті представлено альтернативний підхід до стратегічного планування розвитку територіальних громад. Суть даного методу полягає в інтегральному підході територіальною громадою до використання наявних ресурсів, необхідних для її розвитку з диференційним плануванням конкретних операційних завдань на конкретний час.

Принципи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні

Досліджено принципи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні. Проаналізовано основні дефініції територіальної громади та запропоновано власне визначення фінансового забезпечення розвитку територіальних громад як надання фінансової дієздатності шляхом залучення інструментів, важелів та засобів впливу на фінансовий стан територіальної громади для ефективного функціонування всіх сфер її життєдіяльності. З’ясовано правове регулювання фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні в умовах бюджетної децентралізації.

Закордонний досвід управління земельними ресурсами для гарантування розвитку територіальної громади

Розглянуто особливості закордонного досвіду управління земельними ресурсами територіальної громади. Показано роль держави щодо забезпечення раціонального використання земельних ресурсів територіальної громади. Виокремлено основні гарантії ефективного управління та раціонального використання земельних ресурсів. Запропоновано, на основі проаналізованого закордонного досвіду, формування єдиної національної системи управління земельними ресурсами, що дасть можливість гарантувати соціально-економічний розвиток територіальної громади.

DEFENSE STRUCTURES OF SCYTHIAN ERA AS ELEMENT OF MODERN URBANIZED SPACE (USING EXAMPLE OF LIUBOTYNSKE ANCIENT SETTLEMENT)

Analysis of the urbanized territories of historic cities has been made and
their impact on development of monuments of architecture and archeology, in particular
defense structures of the Scythian era, has been evaluated. The monuments specific features
and status, the level of communities’ responsibility for their preservation and adaptation to
future use have been discussed. Concrete examples of resolving the said issues at the local level
are given. The main lines of further development of communities, located in the zone adjacent

Аналіз стану територіальних громад для моделювання їхнього соціально- економічного розвитку

Розглянуто проблеми розвитку об’єднаних територіальних громад, зокрема безробіття та економічні проблеми. Громадам, здебільшого, не вистачає коштів для вирішення економічних та інших проблем. Тому потрібно створювати самодостатні громади, в яких достатньо фінансових інструментів для власного розвитку. У роботі розглянуто математичну модель системи підтримки прийняття рішень розвитку територіальних громад (агропромислового сектору).

Відумерла спадщина як підстава виникнення права комунальної власності

Розглянуто особливості переходу відумерлої спадщини у комунальну власність територіальної громади.