Розвиток інституту медіації в Польщі: генеза і досвід діяльності центрів

1
Інститут соціальних справ Педагогічного університету ім. КНО в Кракові

Розглянуто проблематику становлення та розвитку інституту медіації в Польщі, процес інституціалізації процесу медіації в Польщі з виокремленням та характеристикою окремих періодів. Запропоновано авторський підхід до періодизації цього процесу. Проаналізовано особливості функціонування інституту медіації в Польщі в сучасних умовах, зосереджено увагу на діяльності конкретних інституцій, які надають послуги з медіації, зокрема розглянуто діяльність Польського центру медіації, регіональних центрів з медіації.

 1. Pro sotsialni posluhy. № 2671-VIII. (2019) [in Ukrainian].
 2. Romanova, N. (2017). Formuvannia rynku novykh posluh na suchasnomu etapi v Ukraini. Innovative processes in educationcollective monograph. Łódź. ss. 183.
 3. Kordasiewicz, S., Gmurzyńska, E., Morek, R. (2009). Historyczna i międzynarodowa perspektywa mediacji. Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ss. 31.
 4. Krasilovska, Z. (2013). Teoretychni osnovy mediatsii yak alternatyvnoho sposobu vyrishennia sporiv: poniattia, vydy, pryntsypy. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, Issue 3, pp. 10 [in Ukrainian].
 5. Kopaliński, Wł. (2000). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: Wydawnictwo Muza S. A. ss. 321.
 6. Moore, Ch. (2009). Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ss. 30.
 7. Bieńkowska, E. (1998). Mediacja w polskim prawie karnym. PPK, № 18, 1998. ss. 22.
 8. Antolak-Szymański, K., Piaskowska, O. (2017). Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Warszawa. ss. 18.
 9. Morek, R. (2004). ADR w sprawach gospodarczych. Warszawa. Wydawnictwo C. H. Beck. ss. 75.
 10. Gmurzyńska, E. (2007). Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. ss. 31.
 11. Włodyka, S. (1975). Ustrój organów ochrony prawnej. PWN, ss. 17.
 12. Historia Polskiego Centrum Mediacji. (2019). URL : http://www.mediator.org.pl/ Polskie_Centrum_Mediacji/6.
 13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. (2003). URL : http://prawo. sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031081020.
 14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. (2003). URL : http://prawo. sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031081020.
 15. Stowarzyszenie Mediatorow Rodzinnych. (2019). URL : http://www.smr.org.pl.
 16. Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporow i Konfliktow. (2019). URL : https://www.mediacja.gov.pl/Spo-eczna-Rada-do-spraw-Alternatywnych-Metod-Rozwi.html.
 17. Standardy Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora. (2019). URL : https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/07.
 18. Standardy szkolenia mediatorów. (2019). URL : https://www. mediacja. gov.pl/files/doc/8%20Standardy%20szkolenia%20mediator %C3%B3w.
 19. Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich. (2019). URL : https://www. mediacja.gov.pl/files/doc/7%20Kodeks%20etyczny%20mediatorow% 20polskich%20.
 20. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. (2015). URL : http://prawo.sejm.gov.pl/ isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000716.
 21. Ibid.
 22. Statut Stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji. (2019). URL : http://www.mediator.org.pl/statut/27.
 23. Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych. (2017). Rzecznik Praw Dziecka. Warszawa. URL : http://brpd.gov.pl/sites/default/files/standardy_mediacji_rowiesniczej_i_szkolnej_w_szkolach.pdf.