Глобалізація як новий тип розвитку суспільства й управління в контексті формування нової геостратегічної реальності

1
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості

Розглянуто глобалізацію як новий тип суспільного розвитку в контексті формування нової геостратегічної реальності, що супроводжується утвердженням нових ціннісних координат, якісною зміною принципів і структури світу, модернізацією соціальної, політичної, економічної та державно-управлінської систем. Узагальнено теоретико-методологічні основи дослідження проблем глобалізації в міждисциплінарному дискурсі. Проаналізовано альтернативні форми та виклики глобалізації національним державам і соціальним практикам, професійної ідентичності та національної свідомості службовців. Запропоновано створити Кодекс взаємодії держав в умовах глобалізації, що може стати дієвим інструментом у міждержавних відносинах.

  1. Beck, U. (2010). Grande E. Varieties of second modernity: extra-European and European experiences and perspectives. British Journal of Sociology, 61, 406- 638.
  2. Giddens, A. (2003). Globalization of the world.
  3. Huntington, S.P. (2019). The Clash of Civilizations and Remaking of the World Order. New post-industrial wave in the West.
  4. Henderson, D. (2009). History of Information Technologies. Elon University School of Communications. Imagining the Internet.
  5. McNamara, R. (2015). Modernities. Thousand Oaks.
  6. Reismith, S. (2015). Global Modernities. Thousand Oaks.
  7. Scheuerman, W.E. (2014). Cosmopolitanism and the World State. Review of International Studies, 40, 419.
  8. Wallerstein, I. (2000). Globalization or the Age of Transition? A LongTerm View of the Trajectory of the World System. International Sociology, 15:2, 251-267.