Про конференцію

9-10 листопада 2023 року відбудеться третя міжнародна науково-практична конференція «Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті».

Актуальність теми конференції.

Відновлення та розбудова транспортної інфраструктури України є актуальною і пріоритетною задачею кожного працівника в транспортній галузі. Основною метою плану відбудови інфраструктури України є забезпечення гармонізації нормативно-правових актів та організаційної діяльності транспортної галузі України з країнами ЄС для задоволення потреб у вантажних та пасажирських перевезеннях та забезпечення розвитку економіки країни шляхом зміни підходів до формування транспортно-логістичних рішень та розвитку сучасної транспортної інфраструктури відповідно до стандартів ЄС.

Для залізничного транспорту важливим є розвиток перевезень пасажирів та вантажів у внутрішньому і міжнародному сполученнях, розвиток інфраструктури залізничного транспорту, відновлення та підвищення пропускної спроможності залізничних прикордонних переходів на західному кордоні України, впровадження вимог ЄС з метою досягнення організаційної та технічної сумісності українських та європейських залізниць, розвиток конкуренції та формування розвинутого ринку послуг залізничного транспорту.

Для автомобільного транспорту важливим є розвиток міського транспортного комплексу, підвищення рівня взаємодії наземних видів транспорту, розвиток транспортної структури, удосконалення ефективності перевезень пасажирів та вантажів, розв’язання практичних проблеми у галузі транспорту з використанням теорій та методів сучасної науки та з врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування транспортних систем.

Програма конференції передбачає роботу за такими секціями:

  1. Енергооптимальні технології, енергетичний менеджмент та енергоефективність на транспорті.
  2. Інтероперабельність, безпека та сертифікація на транспорті. Екологічна безпека на транспорті. Безбар’єрний доступ до транспортної інфраструктури.
  3. Сучасні технології організації перевезень та логістика. Взаємодія транспортних і виробничих підприємств.
  4. Моделювання та комп’ютерний інжиніринг, модернізація та ремонт об’єктів транспорту, матеріалознавство та продовження ресурсу елементів конструкцій

До участі в конференції запрошуються представники виробничих підприємств, наукових установ та навчальних закладів транспортної галузі України та Європейського Союзу, провідні європейські експерти транспортної галузі.