Програмний комітет

Співголови програмного комітету:

І. Демидов – д.т.н., проф., проректор з наукової роботи НУ «Львівська Політехніка», Україна

А. Массел (Аndrzej Мassel) – Dr. Hab. Inż, директор інституту, Інститут залізничного транспорту, Польща

А. Радкевич – д.т.н., проф., перший проректор  УДУНТ, м. Дніпро, Україна

М. Яцина (Marianna Jacyna) – Dr. Sc., проф., декан факультету транспорту, Варшавська Політехніка, Польща

 

Заступники співголів програмного комітету:

О. Баль – к.т.н., доц., завідувач кафедри залізничного транспорту,  НУ «Львівська Політехніка», Україна

З. Дурягіна – д.т.н., проф., завідувач кафедри матеріалознавства та інженерії матеріалів, НУ «Львівська Політехніка», Україна

Ю. Ройко – к.т.н., доц., завідувач кафедри транспортних технологій, НУ «Львівська Політехніка», Україна

Члени програмного комітету:

Д. Базарас (Darius Bazaras) – assoc. Prof., Dr., Вільнюський технічний університет Гедеміна, Литва

І. Бондаренко – д.т.н., доц., НУ «Львівська Політехніка», Україна

Г. Вайчюнас (Gediminas Vaičiūnas) – assoc. Prof., Dr., Вільнюський технічний університет Гедеміна, Литва

П. Відмар (Peter Vidmar) – assoc. Prof., Dr., Люблянський університет, Словенія

В. Гаврилюк – д.ф-м.н., проф., УДУНТ, Україна

Б. Гера – д.т.н., проф., НУ «Львівська Політехніка», Україна

У. Гербер (Ulf Gerber) – Dr.-Ing., Дрезденський технічний університет, Німеччина

Ю. Давідіч – д.т.н., проф., ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Україна

А. Долінайова (Аnna Dolinayová) – Prof. Іng., PhD., університет у Жиліні, Словаччина

Г. Дукіч (Goran Dukić) – Dr. Sc., Dipl. Ing., університет Загреба, Хорватія

Ю. Дьомін – д.т.н., проф., СНУ імені В. Даля, Україна

Ю. Зеленько – д.т.н., проф., УДУНТ, Україна

А. Калашова (Аlica Kalašová) – Prof. Ing., CSc Університет у Жиліні, Словаччина

Г. Кириченко – д.т.н., проф., ДУІТ, Україна

Б. Кіндрацький – д.т.н., проф., НУ «Львівська Політехніка», Україна

В. Ковальчук – д.т.н., доц., НУ «Львівська Політехніка», Україна

Д. Козаченко - д.т.н., проф., УДУНТ, Україна

М. Кузін – д.т.н., проф., НУ «Львівська Політехніка», Україна

О. Кузькін – д.т.н., проф., НУ «Запорізька Політехніка», Україна

В. Кулик – д.т.н., доц., НУ «Львівська Політехніка», Україна

О. Ланець – д.т.н., проф., НУ «Львівська Політехніка», Україна

Д. Лаубер (Jimmy Lauber) – Prof. Dr. Eng. Hab., Professor, політехнічний університет Hauts-de-France, Франція 

К. Левчук (Konrad Lewczuk) – PhD, dr. Sc., Варшавська політехніка, Польща

П. Лієвскі (Piotr Lijewski) – Dr. Hab. Inż, проф., Познанський технічний університет, Польща

Л. Манашкін (Lev Manashkin) – Dr. Sc., Prof., West Hartford, Connecticut, США

В. Мироненко – д.т.н., проф., ДУІТ, Україна

Є. Мікульські (Jerzy Mikulski) – Dr. Hab. Inż, Prof., університет економіки в Катовіце, Польща

Т. Млінаріч (Tomislav Josip Mlinarić) – Dr. Sc., Prof.,  університет Загреба, Хорватія

Л. Новачко (Luka Novačko) – assoc. Prof., PhD, університет Загреба, Хорватія

С. Петелін (Stojan Petelin) – Prof. Dr., Люблянський університет, Cловенія

Д. Понкратов – д.т.н., доц., ХУНМГ імені О.М. Бекетова, Україна

С. Пукальскас (Saugirdas Pukalskas) – assoc. Prof. Dr., Вільнюський технічний університет Гедеміна, Литва

М. Сисин (Mykola Sysyn) – Dr.-Ing., Дрезденський технічний університет, Німеччина

Ф. Томашевскі (Franciszek Tomaszewski) – Prof., Dr. Hab., Іnż., Познанський технічний університет, Польща

А. Тростянчин – д.т.н., доц., НУ «Львівська Політехніка», Україна

С. Турпак – д.т.н., проф., НУ «Запорізька Політехніка», Україна

А. Фалендиш – д.т.н., проф., ПДТУ, Україна

П. Фолега (Piotr Folęga) – Dr. Hab. Inż, Prof., Cілезька політехніка, Польща

О. Фомін – д.т.н., проф., ДУІТ, Україна

Є. Форнальчик – д.т.н., проф., НУ «Львівська політехніка», Україна

П. Фуц (Pawel Fuc) – Prof., Dr. Hab. Inż, Познанський технічний університет, Польща

Н. Шраменко – д.т.н., проф., НУ «Львівська Політехніка», Україна