БЕЗУСПІШНІ МІСТА БАРСЬКОЇ ОКОЛИЦІ: ЯЛТУШКІВ, МЕЖИРІВ, ПОРОСЯТКІВ, МАР’ЯНІВКА, БАРОК ТА БЕРЛИНЦІ

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто властивості містотворчих чинників у колишніх містах
Ялтушків, Межирів, Поросятків, Мар’янівка, Барок та Берлинці. З’ясовано, що від
початку заснування і впродовж двох століть поступу вони мали спадкові, еволюційні
та змінно-пульсуючі аномалії в розвитку.

Sulimierski, F. Walewski, W. 1888. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich. Warszawa: Filip Sulimierski i Władysław Walewski. T. ІII.
Sulimierski, F. Walewski, W. 1888. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich. Warszawa: Filip Sulimierski i Władysław Walewski. T. VI.
Архив Юго-западной России. Материалы для истории местного управления в связи с
историей сословной организации. Акты Барского староства XV-XVI в. 1893. Киев. Ч. 8, Т. І.
Крикун, М. 2011. Подільське воєводство у XV-XVIII століттях: Статті і матеріали. Львів:
Наукове товариство імені Шевченка.
Петришин, Г. 2004. Характерні ознаки містотвірного процесу (на прикладі
Західноукраїнського регіону). Львів: Вісник Національного університету "Львівська
політехніка". № 505: Архітектура.
Сецинский, Е. 1901. Труды Подольского епархиального историко-статистического
комитета. Вып. 9: Приходы и церкви Подольской епархии.