ПРОБЛЕМА ПРЕДСТАВЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ СПАДЩИНИИ КАЛУША У СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА

1
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
2
Кафедра Архітектури та реставрації Національного університету “Львівська політехніка”

У статті досліджено особливості історико-архітектурного розвитку історичного міста Калуша Івано-Франківської області. Розкрито цінність містобудівної спадщини історичного ядра міста, обґрунтовано гіпотези щодо розташування втрачених об’єктів історичного середмістя, ідентифіковано фрагменти збережених елементів об’ємно-розпланувальної структури міста періоду XV – XVIII ст. В ході дослідження на основі проведених натурних обстежень та опрацьованої джерельної бази розроблено схему теоретичного розпланування історичної фортеці Калуша на період XVII - XVIIІ ст. Проаналізовано існуючі складові історичного середовища міста, які походять ще із XV ст., проведена їх ідентифікація у сучасній розпланувальній структурі міста. Описано особливості унікального історичного середовища міста, яке є під загрозою знищення та запропоновано шляхи вирішення проблеми збереження та охорони історичного ядра Калуша. Представлено пропозиції із ознакування елементів архітектурно-містобудівної спадщини історичного центру міста Калуша періоду XV – XVIII ст.

Akta grodzkie i ziemskie…, 1887. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydzialu Krajowego, Т. 12. Lwów.

Balinski, M. 1885. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statycznym, T.2. 

Lukomska, Z. and Lukomska, H., 2022. Regeneration as a Method of Protection and Preservation of Architectural-Urban Heritage On the Example of Historical Seventeenth- and Eighteenth-Century Cities of Western Ukraine, Wiadomości Konserwatorskie, 70, pp.7-17.

Mapire, 1784.  First Military Survey (1764-1784) [online] Available at: <http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/?bbox=879183.0575391878%2C5555798.22001256%2C4220398.437940812%2C7013605.22346744&layers=osm%2C5%2C42> [Accessed: 16.06.2023]  

Mapire, 1869. The Sekond Military Survey (1806-1869) [online] Available at: <http://mapire.eu/en/map/collection /secondsurvey/ ?zoom=14&lat=49.39116&lon=25.6154> [Accessed: 16.06.2023]  

Sulimierski, F., Chlebowski, B. i Walewski, W., red., 1882.  Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich, T.3. Warszawa.

Żytkowicz, H. i Chłapowski, K., 2001. Lustracja województwa ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564–1565, Сz. 2. Warszawa.

Александрович, В., 2003. Інвентарі замків у Стрию і Калуші з кінця XVII ст. Україна в Центрально-Східній Європі: зб. наук. пр., 3. С.281-296.

Грабовецький, В., 1997. Історія Калуша: з найдавніших часів до початку ХХ ст. Дрогобич: Відродження.

Коломиєць, М., 1996. Історія Калуша і Калущини у датах, цифрах і цікавих фактах. Брошнів.

Навроцький, В., 1884. Етнографічні і географічні уривки. Місто Калуш. Твори видані посмертно з портретом и жит’єписом. Львів: Академічне Братство.

Процак, Р., 1997. Таємниці Калуської землі. Про походження назв населених пунктів Калущини. Дзвони Підгір'я. 2 серпня, С. 2.