ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРІПЛЕНОГО МОНАСТИРЯ В ПІДГОРЯНАХ

Автори:
1
Department of Architecture and Conservation Lviv Polytechnic National University

 Дослідження оборонних монастирів, що перебувають в руїні є актуальним  у наш час. У статті досліджено особливості розпланування оборонного монастиря в Підгорянах на передмісті Теребовлі, Тернопільської обл. Монастирський комплекс мав не тільки духовне значення, був доповнений оборонними спорудами, виконуючи роль укріпленого комплексу для захисту від зовнішніх ворогів у південній частині Теребовлі. Розглянуто та проаналізовано архітектурно-мистецьке та композиційне вирішення монастирських оборонних споруд  комплексу - важливих структурних елементів оборонної зони Теребовлі. Досліджено технічний стан оборонних структурних елементів монастиря.

Бевз, М., 2000. Збереження історичного розпланувального укладу в проектах регенерації заповідних територій історичних міст. Вісник НУ Львівська політехніка. Архітектура, 410. Львів, С.62-69

Всеобщая история архитектуры в 12 т, 1968. Т.6: Архитектура России, Украины и Белоруссии ХІV-ХІХ вв. Москва, С.339-450.

Годованюк, О., 1995. Троїцький монастир-фортеця у Межирічі Острозькому та його місце в розвитку монументального зодчества України ХV -ХVІІ ст. У: Тимофієнко, В., ред., 1995. Архітектурна спадщина України. Вип. 2. Київ.

 Годованюк, О.М., 1974. З досліджень Дерманського архітектурного комплексу. Українське мистецтвознавство, 6. Київ: Наукова думка. С.190-200.

 Крощенко, Л. та Осадчий, Є., 1996. Святогірський Успенський монастир  у с. Зимне (спроба наукової реконструкції комплексу). З  історії української реставрації. С.74-81

 Лесик, О.В., 1993. Замки та монастирі України. Львів: Світ.

 Логвин, Г.Н., 1968.  По Україні. Київ.

Могитич, Р., 1994. Княжа доба у планувальній структурі західноукраїнських міст. Вісник  Укрзахідпроектреставрація, 2, С.5-17.

 Памятники  градостроительства  и  архитектуры Украинской  ССР в 4 т, 1986. Т. 4. Киев: Будівельник.

 Прибєга, Л.В., 2009. Охорона та реставрація об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини України: методологічний аспект. Монографія. Київ: Мистецтво.

 Тимофієнко, В.І., ред., 2000. Історія української архітектури. Київ: Техніка.

            ЦДІА  України у Львові.- Фонд 364, Оп.1, спр.40. Виписки,історичні довідки та бібліографія  публікацій про діяльність василіянських шкіл на Україні  і Білорусі  ХVІІ-ХІХ ст.

ЦДІА України у Львові.- Фонд 364, Оп.1, спр.25  Бібліографічні довідки,  статті,...та інші  матеріали  до історії монастиря  в  Теребовлі, зібрані  Р.Луканем.- С.1-18, 3-23,  ч. 35,-с.3, ч. 42 (16)

 ЦДІА України у Львові.- Фонд 616, Оп.1, спр. 5  

           Шематизм Провинции св. Спасителя чина св. Василія Великого вь Галиции. Короткий поглядь на монастыри и на монашество руске, 1867. Львовь.