Історичний музей як чинник примирення та суспільного діалогу

2014;
: cc. 13 - 17
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Висвітлено актуальну проблему — з’ясування потенціалу історичного музею у подоланні конфлікту історичної пам’яті, що дестабілізує сучасне українське суспільство та перешкоджає його інтеграції та консолідації. Враховуючи те, що минуле й надалі є предметом політичних маніпуляцій та засобом суспільної дезінтеграції в Україні, суспільне порозуміння та примирення щодо суперечливих і вразливих сторінок історичної пам’яті є важливим завданням історичного музею.

1. Гриневич Владислав. Друга світова війна в офіційній політиці, пам’яті та політичних дебатах сучасної України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ww2-historicalmemory.org.ua/abstrakt_u/02.html. 2. Гнедовский М.Б. Современные тенденции развития музейной коммуникации / М.Б. Гнедовский // Музееведение. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности. — М., 1988. — С. 16–34. 3. Петровський В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991–2001) / В.Петровський. — Х.: Майдан, 2003. — 492 с. 4. Яковенко Наталя. Вступ до історії / Наталя Яковенко. — К.: Критика, 2007. 5. Яковенко Наталя. «Образ себе» — «образ іншого» у шкільних підручниках з історії / Наталя Яковенко // Шкільна історія очима істориків-науковців. Матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України. — К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. — С. 113–121. 6. Hinze Hans Martin Challenges and Possibilities. Museums in Globalized World. Available from: http://www.museums.org.ua/lection. 7. Halbwachs Maurice, The collective memory, trans.Francis J Ditter, Jr., and Vida Jazdi Ditter (New York, 1980). 8. Nora Pierre. General Introduction: Between memory and history // Realm of memory: The construction of the French past. Ed. by Pierre Nora vol.1 New York, 1996. 9. Snyder T. (2002) Memory of Sovereignty and Sovereignty Over Memory: Twentieth-Century Poland, Ukraine, and Lithuania.Edited by Jan-Werner Moller. Cambridge: Cambridge University Press. 10. Strudling Robert. Teaching 20th-century European History. — Council of Europe Publishing, Council of Europe, January, 2001, Printed in Germany. — P. 141–142.