популяризація

Рекомендаційний маркетинг: особливості й перспективи застосування

Маркетингова діяльність підприємств стає все важливішою складовою їх ефек- тивної діяльності, однак, із розвитком технологій традиційні способи просування това- рів поступово втрачають свою ефективність, адже більшість людей вже не довіряють рекламі.

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКОВОГО КОНТЕНТУ В УКРАЇНІ: НА ПРИКЛАДІ «МОЯ НАУКА», «КУНШТ», «ГРОМАДСЬКЕ» (НАУКА)

Розглянуто специфіку висвітлення науково-популярних матеріалів на прикладі таких медіа, як «Куншт», «Моя наука» та «Громадське» (Наука). Проаналізовано контент та теми матеріалів, періодичність виходу, жанри, специфіку публікацій, присутність зазначених ЗМІ у соціальних мережах та різноманітність контенту.

Специфіка висвітлення науково-популярної тематики на прикладі «Наука і технології» (ВВС «Україна») та «Техно» (Новое Время)

Розглянуто специфіку висвітлення науково-популярних матеріалів на сайтах «ВВС Україна» та «Новое Время» у рубриках «Наука і технології» та «Техно» відповідно. Проаналізовано контент рубрик, частоту виходу матеріалів, жанри, специфіку. Наголошено на особливій ролі науково-популярної журналістики у вихованні нового покоління науковців.

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ САКРАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ТА ЇЇ ДРОГОБИЦЬКА СКЛАДОВА

У статті проаналізовано характерні особливості української сакральної архітектурної спадщини, її роль і значення для збереження національно-культурної своєрідності та зростання міжнародної привабливості. Увагу акцентовано на сакральній спадщині Дрогобича як невід’ємній складовій національної та світової культури, важливій з погляду її полікультурності, історичної та художньої значимості, необхідності модернізації методів з охорони, популяризації та представлення нової пам’яткоохоронної і музеєфікаційної парадигми.

Пам’ятки гутництва у музеях: проблеми збереження та популяризаціїі

Проаналізовано археологічні пам’ятки гутництва, а саме скляні вироби, які зберігаються в Львівському історичному музеї, Історико-крєзнавчому музеї м. Винник, Володимир-Волинському історико-краєзнавчому музеї та Кременецькому районному краєзнавчому музеї. Звернуто увагу на те, що у вказаних музеях наявні абсолютні різні за обсягом збірки скла. Водночас вказується на необхідність наукового переосмислення рівня гутництва для полегшення вирішення питання інтерпретації речових пам’яток гутництва та їхньої подальшої популяризації.

Популяризація пам’яток історії та культури органами місцевого самоврядування із застосуванням сучасних інформаційно-рекламних засобів

Проаналізовано важливість популяризації пам’яток історії та культури з використанням сучасних інформаційних технологій. Запропоновано методи впливу на туристичну привабливість місцевості за допомогою застосування органами місцевого самоврядування інформаційно-рекламних засобів.

Музейні академії

Розглянуто і проаналізовано процеси становлення освітнього потенціалу у сфері популяризації історико- культурної спадщини Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського. Подається концепція новітньої моделі науково-освітньої діяльності Музею як комплексного просвітницького і мистецького центру м. Коломиї. Для вирішення сучасних концептуальних проблем Музею закцентовано увагу на тісній співпраці з педагогами та фахівцями художньої культури та викладачами образотворчого мистецтва.