Культурно-мистецькі заклади Львова наприкінці XVIII–XIX століть та їхній вплив на розвиток міста

2016;
: cc. 13 - 19
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано діяльність культурно-мистецьких установ Львова, що з’явилися наприкінці XVIII і XIX століть та їхній вплив на соціально-економічний розвиток міста.

1. Енциклопедія Львова : у 4-х т. / За ред. А. Козицького. – Львів : Літопис, 2007–2012. 2. Ісаєвич Ярослав. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів : Інститут українознавства ім. Ів. Крип’якевича НАН України, 2002. – 520 с. 3. Історія Львова. – К.: Наукова думка, 1984. – 412 с. 4. Історія Львова в документах і матеріалах / Зб.документів і матеріалів. – К. : Наук. думка, 1986. – 420 с. 5. Історія Львова : у 3-х т. / ред. Я. Ісаєвич та ін. т. 2. – Львів : Центр Європи, 2007. 6. Історико-культурні та краєзнавчі нариси. Львівщина / упоряд. Ю. Бірюльов. – Львів : Центр Європи, 1998. – 392 с. 7. Історія української культури: у 5-ти т. Т. 4. кн. 2. Українська культура XIX століття. – К. : Наукова думка, 2005. – 1293 с. 8. Котлобулатова Ірина. Книгарі та книгарні у минулому Львова. – Львів : Авера, 2005. – 240 с. 9. Малець Софія За часів Маркіяна Шашкевича. – Львів : Центр Європи, 1992. – 94 с. 10. Овсійчук Володимир. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. – К. : Дніпро, 2001. – 444 с. 11. Проскуряков В., Ямаш Ю. Львівські театри. Львів : Центр Європи. – 130 с. 12. Hoszowski S. Ekonomiczny rozwoj Lwowa w latach 1772–1914. – Lwow, 1935. 13. Софія Малець. Мистецьке життя Львова першої половини XIX ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://map.lviv./statti/malec.html