Музейна комунікація в умовах викликів глобалізації

2016;
: cc. 21 - 24
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто проблему актуалізації ролі музейної комунікації в сучасному глобалізованому суспільстві. Виокремлено та узагальнено чинники, які визначають нові підходи й форми взаємодії музею із публікою, забезпечуючи широке впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій, модернізацію змісту експозиції, розширення спектру й підвищення якості музейних послуг. З’ясовано потенціал впровадження комунікативного підходу в музеології й музейному проектуванні, що дає можливість застосовувати в практиці музею нові медіа та технології інтерпретації та сприйняття експозиції.

1. Вайдахер Ф. Загальна музеологія : посібник / Фрідріх Вайдахер; пер. з нім. В. Лозинський [та ін.]. – Львів : Літопис, 2005. – 629 с. 2. Хаттон А. Музеи и наследие: есть ли между ними реальное противоречие / А. Хаттон // Музеи мира : Музееведение. – М., 1991. – С. 72–87. 3.Чепайтене Р. Культурное наследие в глобальном мире / Р. Чеапайтене / Европейский Гуманитарный Университет, Институт Истории Литвы. – Вильнюс, 2010. 4. Cameron D. Viewpoint: The Museum as a Communications System and Implications for Museum Education / D. Cameron // Curator, Vol. 11, 1968. – P. 33–40. 5. Key Concepts of Museology / [edited by André Desvallées and François Mairesse] / ICOM International Committee for Museology (ICOFOM). – Paris: Armand Colin, 2010. – Режим доступу: http://icom.museum/resources/publicationsdatabase/ publication/key-conc....