Визначення експозиції земельних ділянок для врахування їхніх екологічних характеристик та вартості

1
Національний університет "Львівська політехніка"; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
ДП “Карпатигеодезкартографія
3
ДП “Карпатигеодезкартографія"

Пропонується облік експозиції схилів земної поверхні при проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок. наведено відповідні формули для розрахунку експозиції.

1. Генсьор І., Партика А. Проблеми класифікації гірських грунтів Польщі на основі бонітету // Вісник Львівського державного університету: землевпорядкування і земельний кадастр. – № 6. –
С. 28–33. 
2. Земельний кодекс України // Землевпорядкування. – 2002. – № 1. – С. 47–107.
 3. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. – М.: Наука,1970. – 720 с.