Перспективи створення нівеліра-рефрактометра

Автори:
1
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”

Запропоновано нівелір-рефрактометр оснований на способі спостережень зображень відлікової шкали в прямовисно встановленому плоскому дзеркальному відбивачі, що дозволяє безпосередньо визначати і враховувати поправки за рефракцію в результати геометричного нівелювання. Створено лабораторний зразок дзеркального відбивача з установкою площини відображення в прямовисне положення

1. Пат. України на винахід № 93647. (19)UA, (51) МПК (2009), G01C 5/00. Спосіб визначення вертикальної рефракції. / Перій С. С.; опубліковано 25.02.2011, Бюл. №4. 
2. Перій С. С. Вимірю¬вання вертикальної рефракції із застосуванням плоского дзеркального відбивача / С. С. Перій // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2011. – Вип. 74 – С. 38–43. 
3. Перій С. С. Безпосереднє вимірювання вертикальної рефракції / С. Перій // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS- i GIS-технології: Зб. наук. доп. XVII Міжн. наук.-техн. симпоз. (Алушта, верес. 2012). – Л., 2012. – С. 65–68. 
4. Перій С.С. Нівелір-рефрактометр / С. С. Перій // Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. “Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні”(м. Ужгород, 24–27 жовтня 2012 р.):– Ужгород, 2012. – С.109–111.