геометричне нівелювання

Дослідження впливу гірничих виробок рудників ДП «Солотвинський солерудник» на земну поверхню, будівлі та споруди з використанням супутникового радарного моніторингу

Ці дослідження спрямовані на проведення геодинамічного аудиту ДП «СОЛОТВИНСЬКИЙ СОЛЕРУДНИК» та прилеглої території з можливістю виявлення зон з осіданням або підняттям земної поверхні, які плавно сповільнюються, прискорюються або розвиваються з постійною швидкістю. Моніторинг зони інтересу проведений з використанням сучасних технологій супутникової радарної інтерферометрії. Достовірність отриманих результатів підтверджена вимірюваннями вертикальних зміщень земної поверхні та окремих об’єктів методом геометричного нівелювання.

Розрахунок точності геометричного нівелювання на геодинамічних полігонах

Проаналізовано можливість виявлення геометричним нівелюванням вертикальних рухів певної швидкості залежно від довжини ходів, класу нівелювання та частоти спостережень. Встановлено тривалість циклу спостереження залежно від згаданих факторів.

Експериментальні дослідження точності геометричного нівелювання способом “вперед–назад”

Наведено результати порівняльних експериментальних досліджень способів геометричного нівелювання з "середини" і "вперед-назад". Пропонований спосіб дозволяє контролювати положення променя візування в процесі нівелюванняі спрощує процес вибору плеча нівелювання. Показано, що точність способу"вперед-назад" відповідає точності нівелювання з "середини".

Моторизоване високоточне геометричне нівелювання

Аналізується методика моторизованого високоточного геометричного нівелювання, його ефективність і перспектива введення в Україні.

Перспективи створення нівеліра-рефрактометра

Запропоновано нівелір-рефрактометр оснований на способі спостережень зображень відлікової шкали в прямовисно встановленому плоскому дзеркальному відбивачі, що дозволяє безпосередньо визначати і враховувати поправки за рефракцію в результати геометричного нівелювання. Створено лабораторний зразок дзеркального відбивача з установкою площини відображення в прямовисне положення

Дослідження впливу психофізіологічних факторів спостерігачів на результати геометричного нівелювання

Досліджується психофізіологічний стан спостерігачів при проведенні геометричного нівелювання. Встановлено, що коефіцієнт ентропії кожного спостерігача дає репрезентативну характеристику його стану при проведенні вимірювань. Складені для кожного спостерігача рівняння регресії дозволяють обчислювати систематичні помилки при проведенні нівелювання, а виправлені цими поправками виміряні перевищення підвищують точність нівелювання.

Апробація застосування неодночасного двостороннього тригонометричного нівелювання з урахуванням вертикальної рефракції

Мета. Актуальним залишається розробка ефективного, економічного та надійного способу тригоно­метричного нівелювання, який дав би змогу замінити геометричне нівелювання без втрати точності, особливо під час виконання робіт у гірській місцевості. Методика.