Вертикальні переміщення труб свердловин видобутку та зберігання вуглеводнів

Надіслано: Січень 09, 2013
Прийнято: Квітень 23, 2013
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено робоча формула визначення більш достовірних даних для вертикальних переміщень труб свердловин з урахуванням власної ваги.

1.    Перович І.Л. Моніторинг земної поверхні підземних сховищ газу: автореф. дис. канд. техн. наук. – К., 2006. – 17 с. 
2.    Мазницький А.С. Геодезичний моніторинг та прогнозування техногенної геодинаміки на родовищах нафти і газу: дис. … до-ра техн. наук. – К., 2002. – 264 с. 
3.    Бондарь А.Л. Оседание земной поверхности в районе Шебелинского газового месторождения // Геодезия и картография. – М., 1979. – Вып. 11. – С. 16–18. 
4.    Перович І., Олеськів Р. Теоретичні аспекти моделювання процесів напружено-деформованого стану свердловин підземних сховищ газу // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2012. – Вип. ІІ(24). – С. 126–129. 
5.    Довідник з нафтогазової справи / В.С. Бойко, Р.М. Кондрат, Р.С. Яремійчук. – Львів, 1996. – 620 с.