Геодинамічна модель та сейсмічий стан Закарпаття за результатами деформаційних спостережень

2013;
: pp. 157 - 159
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.157
Надіслано: Серпень 01, 2013
1
Карпатська дослідно-методична геофізична партія, Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України

Проведені комплексні спостереження параметрів фізичних полів на РГС Закарпаття дають змогу встановити просторово-часові залежності спостережуваних величин. Виявлення зв’язку цих полів із геодинамічним станом регіону створюють можливість побудови моделі геомеханічної системи Закарпаття, процесу накопичення та вивільнення енергії пружно-деформованих процесів.

 1. Арсовски М., Хаджиевски Д., Карник В. Сейсмотектоническая оценка очаговых зон будущих землетрясений Балканского региона.  Изд. ,,ФАН,, Узбекской ССР. − Ташкент. − 1976. − С. 180-192
 2. Билинский А.И., Вербицький Т.З., Волосецкий Б.И., Кузнєцова В.Г., Мельничук М.И., Сапужак Я.С., Сомов В.И. Комплексные исследования по поискам предвестников землетрясений в Карпатах. Изд. ,,ФАН,, Узбекской ССР. − Ташкент. − 1976. − С. 208-212.
 3. Варга П., Вербицкий Т., Латынина Л., Брымых Л., Ментеш Д., Сзадецки-Кардос Д., Эперне П., Гусева Т., Игнатишин В. Горизонтальные деформации земной коры в Карпатском регионе. Наука и технологии в России. – 2002. – № 7(58). – С. 5-8.
 4. Вербицький Т., Вербицький Ю., Вербицький С., Ігнатишин В. Прогноз зміни в часі енергії та кількості Закарпатських землетрусів. Праці НТШ. – Львів. – 2002. – Т. 81. – С. 140-144.
 5. Вербицький Т., Гнип А., Малицький Д., Назаревич А., Вербицький Ю., Ігнатишин В., Новотна О., Нарівна М., Ярема І. Мікросейсмічні і деформаційні дослідження в Закарпатті: результати і перспективи. Геофизичний журн. – 2003. – 25, – № 3. – С. 99-113.
 6. Ігнатишин В., Шульга Н., Ярема І., Новотна О., Нарівна М., Коваль Л. Деформометричні методи вивчення геофізичних процесів на базі Карпатського геодинамічного полігону. Праці НТШ. –Львів.– 2006.
 7. Латынина Л., Вербицкий Т., Игнатишин В. О деформационных процессах в северо-восточной части Карпатско-Балканского региона // Физика Земли. − 1995. − № 4. − С. 3-16.
 8. Малицький Д., Ігнатишин В., Коваль Ю. Деформометричні дослідження в зоні Оашсь­кого розлому Закарпаття за результатами ре­жимних геофізичних спостережень на РГС ,,Тросник,, ,,Королево,, та ,,Берегово,, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 59/2012. – 15 с.
 9. Мирзоев К., Маламуд А.С., Рура Г.М., Саломов Н.Г., Соболева О.В., Старков В.И. Поиск пространственно-временных закономерностей изменения параметров, предваряющих силь­ные землетрясения. Изд. ,,ФАН,, Узбекской ССР. − Ташкент. − 1976. – С. 241-250.
 10. Шенкова З., Шенк В. Оценка сейсмической актив­ности Европы. Изд. ,,ФАН,, Узбекской ССР. − Ташкент. − 1976. – С. 140-145.
 11. Шнейдер Г. Анализ сейсмического риска и сейсмотектоническая ситуация в Європе. Изд. ,,ФАН,, Узбекской ССР. − Ташкент. − 1976. − С. 79-87.