Порівняльний аналіз цифрових моделей рельєфу, створених за різні роки

2013;
: стоp. 54 - 59
Надіслано: Квітень 18, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
1
Національний університет Львівська політехніка

У статті представлена ​​технологія створення ЦМР за архівними топографічними планами. Проаналізовано цифрові моделі рельєфу Бабиного Яру, створені на основі даних, отриманих до і після Другої світової війни.

 

http://kadastr.org/conf/2012/pub/infoteh/sozd-cmr-open-gis.html;

2. Хромых В.В., Хромых О.В. Цифровые модели рельефа: учеб. пособие. – Томск: Изд-во ТМ«Л-Пресс», 2007. – 177 с.
3. http://babyn-yar.gov.ua.

4. http://www.kby.kiev.ua.

5. Б.Четверіков. Встановлення історичних меж урочища Бабин Яр на основі архівних картографічних матеріалів // «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». – Львів. – 2010. – Вип. ІІ(20). – С.160–166.

6. Четверіков Б. Mетодика створення ситуаційного плану Cирецького концентраційного табору за архівними аероматеріалами // «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». – Львів. – 2011. –
Вип. ІІ(22). – С.184–187.

7. Євстаф’єва Т., Нахманович В. Бабин Яр: людина, влада, історія. Кн. 1. – К.: Зовнішторгвидав України, 2004. – 593 с.

8. MapInfo 8.5 Professional. Руководство пользователя.

9. Силкин К.Ю. Геоинформационная система Golden Software Surfer 8: учеб.-метод. пособие для вузов // Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2008. – 66 c.