Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі ансамблю оборонних споруд “Цитадель” (м. Львів)

2014;
: стоp. 111-119
Надіслано: Жовтень 02, 2014
1
Національний університет Львівська політехніка
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Метою роботи визначено створення цифрової моделі місцевості ансамблю оборонних споруд  “Цитадель” за допомогою архівних і сучасних картографічних та аероматеріалів. Завданням роботи визначено запропонувати технологічну схему та описати методику створення цифрової моделі місцевості, а також налаштування її 3D-візуалізації. Методика. Використовуючи фрагмент сучасного топографічного плану м. Львова, а саме району “Цитадель” масштабу 1:5000, векторизовано горизонталі з січенням рельєфу через 2 м. За отриманим векторним шаром побудовано матрицю висот. Використовуючи архівні дані: аерознімок відзнятий німцями у 1944 році та фото фіксації об’єктів, отримано цілісне уявлення про розташування об’єктів цієї території станом на 1944 рік. Архівний аерознімок геометрично трансформовано за поліноміальною моделлю другого ступеня. Після цього, за ним векторизовано шари будівель, дорожньої мережі, рослинності, огорожі та наглядових башт концентраційного табору Stalag-328, такими якими вони були станом на 1944 рік. За архівними даними фотофіксацій будівель концентраційного табору, створено текстури об’єктів. Текстури для дахів будівель створено на основі даних, отриманих з космічного знімка відзнятого супутником GeoEye-1 у 2010 році. Використовуючи всі отримані дані проведено 3D-моделювання цієї території та графічну реконструкцію концентраційного табору Stalag-328. Сумісне опрацювання сучасних та архівних даних є основою для побудови цифрової моделі місцевості, яка передає всі особливості висотної і ситуаційної складових території на час існування на ній концентраційного табору Stalag-328. Результати. За векторизованими горизонталями створено у програмному пакеті Panorama матрицю висот досліджуваної території. Побудовано цифрову модель місцевості району “Цитадель” у місті Львові за комбінованими даними аерознімання 1944 року та сучасними картографічними матеріалами. Наукова новизна. Запропонована технологічна схема створення цифрової моделі місцевості на основі архівних матеріалів дає змогу оперативно візуалізувати історично значущі об’єкти у їх первісному вигляді. Практична значущість. Аналіз побудованої цифрової моделі місцевості дав можливість отримати уявлення про розташування об’єктів території “Цитадель”, якими вони були у 1944 році. Отриману цифрову модель місцевості можна використати для відображення історичних подій, що відбулись на цій території. Результати цієї роботи можуть бути передані в відділ збереження культурної спадщини Львівської обласної ради для інформаційного забезпечення туристичних цілей.

 1. Дорожинський О. Л.,  Колб І. З. Геоінформаційна система селища-курорту Східниця [Елект­ронний ресурс: http://www.pryroda. gov.ua/ua/ index.php?newsid=1198]
 2. Колб І. Комп’ютерне моделювання елементів історико-культурного ландшафту селища Схід­ниця / І. Колб, Ю. Шкурченко, Л. Дичко// Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2009. – Вип. 71. – С. 49–59.
 3. Оскорбин Н. М. Создание цифровой модели местности на основе космических снимков вы­сокого разрешения / Н. М. Оскорбин, С. И. Су­ханов // Управление, вычислительная тех­ника и информатика. – 2013. – С. 87–91.
 4. Піняжко Т. Львівська цитадель / Т. Піняжко // Львів: Ліга-Прес, 2005. – 96 с.
 5. Arnoud de Boer. Processing old maps and drawings to create virtual historic landscapes / e-Perimetron. – Vol. 5, № 2. – 2010. – P. 49–57.
 6. Bartoněk  D. Prediction model to identify the significant development periods of the historical objects / D. Bartoněk  // FIG Working Week 2012. – May 6–10. – 2012. – Rome, Italy.
 7. Garouani A. El,  Alobeid A.  Digital Surface Model generation for 3D City Modeling (Fez, Morocco) / A. El Garouani, A. Alobeid //  Eighth National GIS Symposium in Saudi Arabia – April 15–17, 2013, Dammam.
 8. Matejicek L. Processing of Environmental Data for Air Dispersion Numerical Models and Aerodynamic Research in Wind Tunnels / L. Matejicek //  Inter­national Environmental Modelling and Software Society (iEMSs) 7th Intl. Congress on Env. Modelling and Software, San Diego, CA, USA.
 9. Matoušek V. The thirty years  war battlefields  plans in the Czech Republic in the Theatrum Europaeum / V. Matoušek, T. Blažková, T. Soudná, R.Zimová // Geo­graphia Technica. – No. 2. –  2011. –  P. 56–64.
 10. National Archives and Records Administration, USA [GX 8280 SK]
 11. Pacina J. Georelief reconstruction and analysis based on historical maps and aerial photographs / J. Pacina, L. Weiss // GIS Ostrava 2011. –  23 – 26. 1. 2011, Ostrava.
 12. Remondino, F., Gruen, Armin & Zhang, L. (2006) – High-Resolution Satellite Imagery for 3D Modeling and Visualization of Cultural Heritage Sites. The Journal of Survey. – V. 56, 30–33.
 13. Електронний ресурс: http://www.geoeye.com.
 14. Електронний ресурс: http://www.tustan.ua.