Прогнозна модель вертикальних рухів земної поверхні

2015;
: стоp. 82-89
https://doi.org/10.23939/istcgcap2015.01.082
Надіслано: Квітень 18, 2015
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Мета. Безпечна та надійна експлуатація підземних сховищ газу (ПСГ) передбачає спостереження за вертикальними переміщеннями земної поверхні газосховиша. Для роботи підземного сховища споруджують газокомпресорну станцію, яка слугує для нагнітання та відбирання газу із пласта-колектора через експлуатаційні свердловини, які є безпосередньо пов’язані з газокомпресором через відповідне технологічне обладнання та газопроводи – шлейфи. Під час вивчення вертикальних рухів земної поверхні підземних сховищ газу постає проблема розроблення моделі прогнозування цих процесів. Прогнозна модель повинна достовірно відтворювати інформацію про стан прогнозного об’єкта. Кількість показників цієї інформації має бути не надто великою, проте з достовірним степенем точності відображати величини процесів та явищ, які нас цікавлять. Методика. Методика ґрунтується на аналізі результатів геодинамічних процесів на підземних сховищах газу. Для застосування цієї методики потрібне детальне вивчення геодинамічних процесів на ПСГ з метою встановлення загальних закономірностей даних явищ та процесів. Результати. У результаті досліджень встановлено, що рухи земної поверхні та свердловини повністю адекватні фізичним процесам, пов’язаних з технологічною експлуатацією газосховищ. Тобто, під час закачування газу крівля сховища піднімається, а під час відбирання – опускається. Наукова новизна. Виконані детальні дослідження з геодинамічних процесів, які дають змогу виявити основні закономірності вертикальних переміщень земної поверхні залежно від місцерозташування пунктів спостереження, а також від конструкцій цих пунктів. На основі виконаних досліджень розроблено прогнозні моделі переміщення різних точок земної поверхні підземних сховищ газу. Практична значущість. Дослідження дають змогу вирішити проблему використання інженерно-геодезичних даних з метою визначення вертикальних рухів земної поверхні та безпечної експ­луатації технічного обладнання ПСГ.

 1. Аналіз ефективності заміни фонтанних труб сверд­ловин Дашавського ПСГ / [П. Галій, О. Сем­чишин, О. Сусак та ін.]; Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного універ­ситету нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2004. – № 2 (8). – С. 181–185.
 2. Боднарь А. Л. Оседание земной поверхности в районе Шебелинского газового месторождения / А. Л. Боднарь. – М. : Геодезия и картография, 1979. – Вип. 11. – С. 16–18.
 3. Войтенко С. Система комплексної оцінки і прог­нозування деформацій масиву гірничих споруд при розробці родовищ вуглеводнів / С. Войтенко, А. Мазницкий // Інженерна геодезія. – К., 2002. – № 47. – С. 28–36.
 4. Мазницкий А. Влияние техногенних факторов при експлуатации ПХГ на герметичность скважин / А. Мазницкий, В. Олексюк, Б. Савкив // Подземное хранение газа. – М., 1995. – С. 33–98.
 5. Перович І. Автореферат дисертації “Моніторинг земної поверхні підземних сховищ газу” / І. Перович. – К.,  2006.
 6. Перович І. Теоретичні аспекти моделювання про­цесів напруженно-деформованого стану сверд­ловин підземних сховищ газу / І. Перович, Р. Олеськів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2012. – Вип. ІІ (24). – С. 126–129.
 7. Перович І. Вертикальні переміщення труб сверд­ловин видобутку та зберігання вуглеводнів / І. Перович, Р. Олеськів // Геодезія, картографія та аерофотознімання: міжвідомчий наук.-техн. зб. – 2013. – № 77. – С.112–114.
 8. Перович Л. Моделювання напружено-деформа­ційного стану покрівлі підземних сховищ газу / І. Перович, Р. Олеськів // Вісник Кривоpізького національного університету. – 2014. – Вип. 38. – С. 36–39.
 9. Олеськів Р. Аналіз моделей визначення напружено-деформаційного стану обсадних колон сверд­ловин на основі геодезичних вимірювань / Р. Олеськів // Геодезія, картографія та аерофото­знімання : міжвідомчий наук.-техн. зб. – 2013. – № 78 – С. 180–182.
 10. Черняга П. Моделювання рухів Земної поверхні та споруд з метою експертного оцінювання їх стану / П. Черняга, О. Сунчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів : Ліга–Прес, 2005. – С. 384–387.
 11. Williamson I. The Evolution of Modern Cadaster. Paper presented on the Conference on new technology in a new centery, FIG Working Week, Seoul, Korea 6–11 May. – 2001.
 12. Williamson I. Ting L. Land administration and cadastral trends a framework for reengineering // Computers. Environment and Urban Systems, 2005.
 13. Swedish Land and Cadastral Legislation. – Stockholm, 2001. – 130 p.