Методичні підходи до визначення пріоритетних напрямків перевізної роботи операторів рухомого залізничного складу у сфері вантажних перевезень

2022;
: cc. 16 - 23
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
2
National University of Food Technologies
3
Київський національний університет імені ТарасаШевченка

Стаття присвячена проблемі забезпечення взаємовигідної співпраці між вантажовлас- никами та вантажоперевізниками у сфері залізничних перевезень в Україні. У дослідженні використано такі методи: монографічний, порівняння та систематизації, експертних оцінок. У результаті дослідження запропоновано формування інформаційної бази вантажовласників із проведенням їх анкетування щодо визначення ступеня задоволеності рівнем якості перевізної роботи операторів вантажних перевезень. Така діяльність сприятиме вдосконаленню системи моніторингу задоволеності споживачів транспортних послуг. Запропоновано методичні підходи до визначення пріоритетних напрямків пере- візної роботи українських залізниць у сфері вантажних перевезень, які передбачають сис- тему моніторингу з відповідним опитувальником та методикою обробки результатів.

 1. Довідник основних показників роботи регіональних філій АТ «Українська залізниця» (2005–2020 роки). URL: https://www.uz.gov.ua/files/file/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0% B8%D0%BA%202005-2020.pdf (дата звернення: 07.02.2022).
 2. Офіційний веб-сайт АТ «Укрзалізниця» (2021). URL: https://www.uz.gov.ua (дата звернення: 07.02.2022).
 3. Ekinci Y., Uray N., Ülengin F., Duran C. A segmentation based analysis for measuring customer satisfac- tion in maritime transportation. Transport. 2018. Vol. 33. No 1. P. 104–118. DOI: 10.3846/16484142.2015.1079800.
 4. Stoilova S. Application of simus method for assessment alternative transport policies for  container carriage. Engineering for rural development. Jelgava, LATVIA, 2019. 22.-24.05.2019. Р. 886–897. DOI: 10.22616/ERDev2019.18.N284.
 5. Fei J., Ni G., Wang X., Jie Y. Cluster analysis on railway infrastructure standards in China and its ap- plication to railway efficiency improvement. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Xiamen, China, 19–21 November 2019. 467 p.
 6. Ткачов В. Основні принципи тарифоутворення при перевезенні вантажів залізничним транспор- том. URL: https://www.railinsider.com.ua/valerij-tkachov-osnovni-prynczypy-taryfoutvorennya-pry-perevezenni- vantazhiv-zaliznychnym-transportom (дата звернення: 08.02.2022).
 7. Офіційний сайт Міжнародної виставки Rail EXPO. URL: https://railexpoua.com/novyny/polcka- zaliznytsia-zvynuvachuie-ukrzaliznytsiu-u-blokuvanni-vantazhnykh-perevezen/ (дата звернення: 08.02.2022).
 8. Яновський П., Водчиць О., Плужніков Б., Ткаченко В. Методичні засади визначення загальних витрат виробництва і станції примикання на відправлення партії вантажу. Транспортні системи та техноло- гії перевезень : зб. наук. пр. ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, вип. 14, 2017. DOI: https://doi.org/10.15802/ tstt2017/123191.
 9. Коротко про першочергові напрямки діяльності залізничного комітету ГО «Бізнес-Варта». URL: http://www.business-varta.com/2019/12/korotko-pro-pershocherhovi-napriamky-di. (дата звернення: 07.02.2022).
 10. Мізюк С. Г., Андрієнко М. М. Економічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності міжна- родних транспортних перевезень. Причорноморські економічні студії. Одеса, 2019. Вип. 40. С. 146–150. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_40_28 (дата звернення: 07.02.2022).
 11. Литвиненко С. Л., Яновський П. О., Нестеренко Г. І., Габріелова Т. Ю. Науково-методичні засади виробничо-логістичної діяльності підприємств транспорту: монографія. Київ: Кондор, 2017. 260 с. URL: http://lib.knute.edu.ua/ (дата звернення: 07.02.2022).
 12. Офіційний сайт Антимонопольного комітету України. URL: https://amcu.gov.ua/news/zvit-pro- rezultati-doslidzhennya-rinku-perevezennya-vantazhiv-zaliznichnim-transportom (дата звернення: 07.02.2022).