Технологічні особливості створення великомасштабного топографічного плану Львівського міського полігону твердих побутових відходів комбінованим методом

2016;
: стор. 65-75
https://doi.org/10.23939/istcgcap2016.02.065
Надіслано: Жовтень 08, 2016
1
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний Університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Під час функціонування полігону ТПВ важливим фактором, який впливає на його роботу, є дотримання вимог щодо експлуатації. З початку роботи Львівського міського полігону ТПВ, а саме з 1959 р. і до 2016 р., як свідчать різні постанови, приписи та наукові публікації, він експлуатувався з порушеннями та не відповідав екологічним та санітарно-гігієнічним нормам. Внаслідок пожежі та результатів її гасіння 30 травня 2016 р. стався зсув сміття. Для оновлення топографічної інформації про ситуацію на полігоні ТПВ, та для внесення коректив у проект рекультивації, слід виконати такі завдання: створити топографічний план у масштабі 1:500 з перерізом рельєфу через 0,5 м, а також визначити технологічні особливості комбінованого методу з використанням БПЛА TRIMBLE UX-5 та електронного тахеометра Leica TCR 405, виділити та врахувати особливості досліджуваного об’єкта. Методика та результати роботи. Під час створення великомасштабних топографічних планів різних об’єктів слід зазначити, що кожен має свої особливості, які слід врахувати під час розроблення планів. Під час виконання рекогностування місцевості вибрано межі ділянки знімання та можливості застосування аерознімання з використанням БПЛА та дистанційного методу тахеометричного знімання. Відповідно до поставленої мети створено великомасштаб­ний топографічний план Львівського міського полігону ТПВ у масштабі 1:500 з січенням рельєфу 0,5 м у системі координат СК-63 та Балтійській системі висот комбінованим методом, виконано контроль побудованої ЦМР, обчислені СКП ЦМР до та після застосування технологічних операцій та статистичних методів. Отримані результати відповідають вимогам, зазначеним в інструкції з топографічного знімання відповідного масштабу. Наукова новизна та практична значущість. Розроблена та апробована методика складання великомасштабних планів для полігону ТПВ дає змогу для проектних організацій виконати низку таких завдань, а саме: проектування нових карт для складування ТПВ, виконання розрахунку об’єму земляних робіт, складання робочих креслень для укріплення та побудови нової дамби, розроблення плану розташування дренажної системи фільтрату.

 1. Бурштинська X. Цифрове моделювання рельєфу з використанням ПЗ Surfer та ГІС ArcGis / Х. В. Бурштинська, О. Л. Дорожинський, П. М. Зазуляк, О. С. Заяць // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2003. – № 63. – С. 196-200.
 2. Бурштинська Х. Технологія побудови цифрової мод елі рельєфу для створення плану дна ріки / Х. В. Бурштинська, І. Василиха, П. Коваль // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2007. – С. 135-144.
 3. Волошин П. К. Про дослідження з оцінки екологічного та санітарно-гігієнічного стану територій, прилеглих до Львівського полігону твердих побутових відходів / П. К. Волошин, Р. О. Цегелик, С. В.Бірук // Звіт ВАТ “Геотехнічний інститут”. – Львів. –2005.
 4. Гайдін М. Хімічний склад фільтрату Львівського полігону твердих побутових відходів / М. Гайдін, В.О. Дяків, В. Д. Погребенник, А. В. Пашук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2013. – № 10. – С. 43-50.
 5. Глотов В. Спосіб складання великомасштабних планів за матеріалами аеро-та наземного знімання / В. М. Глотов, В. І. Нікулішин, В.В.Чижевський // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2007. – № 69. – С. 144-149.
 6. Глотов В. Технологічні особливості наземного цифрового знімання гідротехнічних споруд / В. М. Глотов, Ю. І. Голубінка, Т. Я. Ільків // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – № 71. – С. 251-258.
 7. Голець Н. Ю. Розрахунок класу небезпеки фільтрату Грибовицького полігону твердих побутових відходів / Н. Ю. Голець, М. С. Мальований, Ю. О. Малик // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. - 2013. - № 7. - С. 219-224.
 8. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98). – К., 1998. – 252 с.
 9. Лобанов А.Н. Фотограмметрия: учебник для вузов/А.Н.Лобанов// –2-е изд., перераб. и доп. –М.,1984.–с.552.
 10. Лозинський В.А. Аналіз сучасних методів отримання даних для визначення об’ємів відходів та донних відкладів../ В. А. Лозинський // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. – 2015. Випуск ІІ(30) – С.87–97.
 11. Мальований М. С. Тверді побутові відходи м. Львова та їх вплив на довкілля / М. С. Мальований, О. Я. Голодовська, М. І. Пастернак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 700: Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 250-252.
 12. Макаров В. А. Беспилотные летательные аппараты для решения задач маркшейдерии и мониторинга открытых горных работ / В. А. Макаров, Д. А. Бондаренко, И. В. Макаров, К. А. Шрайнер, А. А. Перунов, Е. В. Труханов // "Золото и технологии". –2014. – № 3 (25): Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 44-49.
 13. Павлів А. Про надання інформації щодо звалища ТПВ в с. В.Грибовичі Жовківського району, 2013.
 14. Третяк К.Р. Аналіз результатів моніторингу острівних льодовиків антарктичного узбережжя цифровим стереофотограмметричним методом / К. Р. Третяк, В. М. Глотов, Ю. І. Голубінка // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. – 2013. Випуск ІІ(26) – С.264–268.
 15. Ухвала Львівської міської ради № 4132, від 18.12.2014
 16. Blight G., Fourie A. B. Catastrophe revisited–disastrous flow failures of mine and municipal solid waste. Geotechnical and Geological Engineering, 2005, Vol. 23, Issue 3, pp. 219–248.
 17. Blight G. Slope failures in municipal solid waste dumps and landfills: a review. Waste Management and research, 2008, no.26(5), pp. 44–8463.
 18. Brink D., P. W. Day, L. du Preez Failure and remediation of Bulbul Drive landfill: Kwazulu-Natal, South Africa. Proc. Sardinia '99, Cagliari, Italy. 1999, pp. 555–562.
 19. Cahyono B. K., Matori A. N.  Landslide detection on slope area by usingclose-range photogrammetric data.
 20.  https://www.researchgate.net/profile/Abd_Matori/publication/266064995_LA...
 21. Dai Z., Huang Y., Jiang F. Modeling the flow behavior of a simulated municipal solid waste. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. 2016, Vol. 75, Issue 1, pp. 275–291.
 22. Dustin M. Monitoring parks with inexpensive UAVs: cost benefits analysisfor monitoring and maintaing parks facilities. A Thesis Presented to the FACULTY OF THE USC GRADUATE SCHOOL UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree MASTER OF SCIENCE (GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY), pp. 1–113.
 23. Eid H., Stark T. D., Evans W. D, Sherry P. E. Municipal solid waste slope failure. I: Waste and foundation soil properties. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2000, Vol. 126 (5), pp. 397–407.
 24. Gandolla M., Gabner E., Leoni R. Stabilitätsprobleme bei nicht verdichteten Deponien: am Beispiel Sarajevo (Stability Problems with Compacted Landfills: the Example of Sarajevo). ISWA Journal, 1979, pp. 75–80
 25. Haala N., Cramer M., Weimer F., Trittler M. Perfor­mance test on uav-based photogrammetric data collection. International Archives of the Photo­gra­mmetry. Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVIII-1/C22, 2011, pp. 1–6.
 26. Hendron D., Fernandez G., Prommer P. J., Giroud J. P., Orozco L. F. Investigation of the cause of the 27 September 1997 slope failure at the Dona Juana landfill. Proc. Sardinia '99, Cagliari, Italy. 1999,
 27. pp. 545–554.
 28. Kocasoy G., Curi K. The Ümraniye-Hekimbaşi open dump accident. Waste Management and Researsh. 1995, Vol. 13, pp. 305–314.
 29. Lega M., Ferrara C., Kosmatka J., Persechino G., Napoli R.M.A. Thermal Pattern and Thermal Tracking: fingerprints of an environmental illicit. 11th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography. 2012. Available at: http://www.ndt. net/article/qirt2012/papers/QIRT-2012-326.pdf.
 30. Merry S. M., Kavazanjian Jr. E., Fritz W. U. Reconnaissance of the July 10, 2000, Payatas Landfill Failure. Journal of performance of constructed facilities. 2005, Vol. 19, pp. 100–107.
 31. Nakano T., Kamiya I. Tobita M., Iwahashi J., Nakajima H. Landform monitoring in active volcano by UAV and sfm-mvs technique. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XL-8, 2014, pp. 71–75.
 32. Nienow Z. Monitoring Landfills from Above. Available at: http://www.ayresgeospatial.com/ 2014/10/22/monitoring-landfills-from-above/
 33. Siebert S., Teizer J. Mobile 3D mapping for surveying earthwork projects using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) system. Automation in Construction. 2014, 41, pp. 1–14.
 34. Xu Q., Peng D., Li1 W., Dong X., Hu W., Tang M., Liu F. The catastrophic landfill flowslide at Hongao dumpsite on December 20, 2015 in Shenzhen, China. Natural Hazards Earth System Sciences. 2016, pp. 1–19.
 35. Yılmaz A., Atmaca E. Environmental geological assessment of a solid waste disposal site: a case study in Sivas, Turkey. Environmental Geology. 2006, Vol. 50, Issue 5, pp. 677–689.
 36. Yu Huang., Fan G. Engineering geological analysis of municipal solid waste landfill stability. Natural Hazards. 2016, Vol. 84, Issue 1, pp. 93–107.