Уточнений розрахунок на міцність захисних оболонок термоперетворювачів за умов експлуатації

2015;
: pp. 114-121
1
ПАТ НВО “Термоприлад” ім. В. Лаха
2
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Запропоновано наближений метод порядкових статистик для опрацювання випадкових спостережень за апріорі невідомого розподілу ймовірності генеральної сукупності. Використання наближеного методу не потребує складних розрахунків інтегралів і коваріаційна матриця визначається за допомогою простих арифметичних операції. Подано результати наближеного методу і продемонстровано його ефективність. 

1. Линевег Ф. Измерение температур в технике: справочник. – М.: Металлургия, 1980.

2. ПНАЭ Г-7- 002-87. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

3. Моделювання та оптимізація в термомеханіці електропровідних неоднорідних тіл / під заг. ред. Я. Й. Бурака, Р. М. Кушніра. Т. 4: О. Р. Гачкевич, Б. Д. Дробенко // Термомеханіка намагнечуваних електропровідних термочутливих тіл. – Львів: СПОЛОМ, 2010. 

4. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М.: Машиностроение, 1992.

5. Дробенко Б. Д., Будз С. Ф., Асташкін В. І. Оцінка придатності елементів енергетичного обладнання до експлуатації понад парковий ресурс // Наука та інновації. – 2014, – T.10, № 5.

6. Інструкція СОУ 40.1- 21677681-02:2009. Порядок продовження терміну експлуатації барабанів котлів високого тиску. – К.: Об’єднання енергетичних підприємств “Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики”, 2009.