Аналіз похибки вимірювання кута напряму на ціль розподіленою системою звукової артилерійської розвідки

2016;
: pp. 177-182
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано похибку визначення кута на ціль у системі артилерійської звукової розвідки. Досліджено обчислювальну складність формули для визначення відстані між звукоприймачами. Проаналізовано основні джерела похибки під час визначення кута напряму на ціль. Показано залежності складових похибки визначення кута на ціль.

1. Кривошеєв А. М. Основи артилерійської розвідки: навч. посіб. / А. М. Кривошеєв, В. М. Петренко, А. І. Приходько – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 393 с.

2. АЗК-7 – Вікіпедія. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/АЗК-7.

3. Устименко О. В. Перспективи щодо створення розвідувально-ударних комплексів на базі існуючих РСЗВ: зб. тез доповідей наук.-техн. конференції “Перспективи розвитку ракетних військ і артилерії Сухопутних військ”. 5–6 листопада 2014 р. – С. 203–206.

4. Кочан Р. В., Трембач Б. Р. Концепція розподіленої автоматичної системи звукової артилерійської розвідки на базі стільникового зв’язку // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – К., 2016. – № 1(25). – С. 59–63.

5. Кочан Р. В., Трембач Б. Р. Оцінка похибки вимірювання напряму на ціль розподіленою системою звукової артилерійської розвідки // Електроніка та інформаційні технології: 8-ма Україно-польська науково-практична конференція. – Чинадієво, 2016. – С. 110–112.

6. Географічна відстань – Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk. wikipedia.org/wiki/Географічна_відстань.

7. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань: навч. посіб. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2007. – 624 с.

8. Швидкість звуку – Вікіпедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Швидкість_звуку.