АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ОБЛАДНАННЯ ТА МЕТОДИК ЗА ISO/IEC 17025:2017

2019;
: pp. 67-74
1
Українська інженерно-педагогічна академія
2
Українська інженерно-педагогічна академія
3
Українська інженерно-педагогічна академія

Для одержання достовірних результатів вимірювання під час проведення оцінки відповідності продукції важливо  забезпечити  метрологічне  підтвердження  застосованого  вимірювального  обладнання.  Оцінка  метрологічного підтвердження  вимірювального  обладнання  свідчить  про  його  відповідність  поставленому  вимірювальному  завданню. Для правильного виконання цього завдання необхідна відповідна методику вимірювань. Під час виконання вимірювань згідно із визначеною методикою важливо чітко виконувати ті вимоги, які ставлять до вимірювального обладнання, умов проведення,  послідовності  операцій  вимірювання,   до  фахівців.  Виконання  цих  вимог  дає  можливість  одержати достовірний результат  з необхідною  точністю. Впровадження  ISO/IEC 17025:2017  є  важливим кроком до  встановлення вимог  до  проведення  вимірювань  з  урахуванням  вимог  багатьох  міжнародних  документів,  які  містять  вимоги  до обладнання  та  методик  випробувань (вимірювань). Ця  редакція  стандарту  пропонує  нормувати  та  оцінювати  точність результату  вимірювань  не  тільки  за  невизначеністю  вимірювань,  а  й  за  іншими  показниками  точності. Проаналізовано міжнародні вимоги до обладнання,  зокрема до  вимірювального, методик  випробувань (вимірювань) та нормування цих вимог  обговорюваного  стандарту.  Важливим  фактором  впровадження  стандарту  в  Україні  є  те,  що  все  ще  немає національних  стандартів,  які  б  регламентували  загальні  вимоги  до  використання  засобів  вимірювальної  техніки  та оцінювання  точності  результатів  вимірювання.  У  стандарті,  що  розглядається,  якраз  викладено  загальні  підходи  до використання обладнання та характеристик точності результатів, одержаних за відповідними методиками.

[1]  ISO/IEC 17025:2017. General  requirements  for  the competence of testing and calibration laboratories 

[2] Система управління НААУ “Загальні вимоги до компетентності  випробувальних  та  калібрувальних  лабораторій (відповідно  до  ISO/IEC  17025:2017)”.  Available:

[3]  ISO/IEC 17025:2005 General  requirements  for  the competence of testing and calibration laboratories 

[4]  ISO/IEC  17000:2004.  Conformity  assessment  – Vocabulary and general principles

[5]  ISO  10012:2003. Measurement  management systems  –  Requirements  for  measurement  processes  and measuring equipment. 

[6]  ISO/IEC Guide  99:2007.  International Vocabulary of Metrology  –  Basic  and  General  Concepts  and  Associated Terms (VIM). 

[7]  OIML  R  34.  Recommendation.  Edition  1979  (E). Accuracy classes of measuring instruments 

[8] EA-4/02 M: 2013. Evaluation of the Uncertainty of Measurement іn Calibration.

[9]  ILAC-G  24/OIML  D  10:2010.  Guidelines  for  the determination  of  calibration  intervals  of  measuring instruments.

 [10]  ISO  5725-1:1998.  Accuracy  (trueness  and precision) of measurement methods and results. Part 1: General principles and definitions.

[11]  ISO  5725-2:1998.   Accuracy  (trueness  and precision)  of measurement methods  and  results.  Part 2: Basic method  for  the  determination  of  repeatability  and reproducibility of a standard measurement method.

[12]  ISO  5725-3:1998.  Accuracy  (trueness  and precision)  of  measurement  methods  and  results.  Part 3: Intermediate  measures  of  the  precision  of  a  standard measurement method.

[13]  ISO  5725-4:1998.  Accuracy  (trueness  and precision)  of measurement methods  and  results.  Part 4: Basic methods  for  the  determination  of  the  trueness  of  a  standard measurement method.

[14]  ISO  5725-5:1998.  Part Accuracy  (trueness  and precision) of measurement methods and results. 5: Alternative methods  for  the  determination  of  the  precision  of  a  standard measurement method.

[15]  ISO  5725-6:1998.  Accuracy  (trueness  and precision) of measurement methods and results.  Part 6: Use in practice of accuracy values.

[16]  JCGM  100:2008.  Evaluation  of  measurement  data – Guide  to  the expression of uncertainty  in measurement (GUM). 

[17]  JCGM  101:2008.  Evaluation  of  measurement  data  –  Supplement  1  to  the  “Guide  to  the  expression  of uncertainty  in  measurement”  –  Propagation  of  distributions using a Monte Carlo method. 

[18]  JCGM  102.  Evaluation  of  measurement  data  – Supplement 2 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” – Models with any number of output quantities.

[19]  JCGM  103.  Evaluation  of  measurement  data  – Supplement 3 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” – Modeling”.

[20] JCGM 104. Evaluation of measurement data – An introduction  to  the  “Guide  to  the  expression of uncertainty  in measurement” and related documents [this document].

[21]  JCGM  105.  Evaluation  of  measurement  data  – Concepts and basic principles.

[22] JCGM 106. Evaluation of measurement data – The role of measurement uncertainty in conformity assessment.

 [23]  JCGM  107.  Evaluation  of  measurement  data  – Applications of the least-squares method.

[24]  V.  Motalo,  А.  Chereshnevska, “Аналіз показників  якості  вимірювань”, Вимірювальна техніка та метрологія, том 79, ном. 2, с. 35–41, 2018.