АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВИМІРЮВАНЬ

2018;
: pp. 35-41
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Lviv Polytechnic National University

У статті розглядаються основні проблеми методології оцінювання якості вимірювань у контексті із впровадженням у метрологічну практику Міжнародного словника метрології VIM 3. Наведено узагальнене означення поняття “якість вимірювання”  - ступінь, до якого сукупність характеристик вимірювання (засобів вимірювань, методу і методики вимірювань, умов вимірювання і стану єдності вимірювань), задовольняють вимоги вимірювальної задачі щодо точності вимірювання, техніки безпеки, екологічних та інших чинників. Розглянута номенклатура показників якості вимірювань, яка у сучасній метрології не є остаточно встановленою і постійно змінюється та модернізується. Обгрунтовано доцільність роздільного аналізу показників якості вимірювання як процесу і показників якості результату вимірювання як продукту цього процесу. У статті здійснено аналіз і систематизацію показників, які, на думку авторів, найповніше характеризують якість вимірювань. Зокрема, це функціональні показники якості та показники ефективності процесу вимірювання та результату вимірювання, які розділені на дві групи. До першої групи віднесені показники, які  характеризують якість процесу вимірювання загалом, а саме точність, правильність, прецизійність,  повторюваність і відтворюваність вимірювань. До другої групи віднесені показники, які  характеризують якість результатів  вимірювань, а саме метрологічна простежуваність, метрологічна порівнянність, метрологічна сумісність і достовірність результатів вимірювань. Вироблено рекомендації щодо методології ефективного оцінювання якості вимірювань як одної із задач забезпечення єдності вимірювань.

[1] Verkhovna Rada of Ukraine. The Law of Ukraine №1314-VII “On Metrology and Metrological Activity”, Kyiv: Parliament pub. house, June 05, 2014.

[2] JCGM 200:2012 (JCGM 200:2008 with minor corrections) VIM-3 International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms. [On-line]. Available: https://www.bipm.org/en/publications/guides /vim.html.

[3] State Standard Committee of Ukraine. DSTU 2681-94. Metrology: Terms and Definitions. Kyiv: Ukraine, 1994. 

[4] ISO 9000:2015 Quality Management Systems - Fundamentals and Vocabulary. Sept.15, 2015. [On-line]. Available: https://www.iso.org/standard/45481.html

[5] State Standard Committee of Ukraine. DSTU 2925-94.  Product Quality: Estimation of Quality Terms and Definitions, Kyiv, Ukraine, 1995.

[6] ISO 5725-1:1994. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 1: General principles and definitions, 1994. [On-line]. Available: https://www.iso.org/standard/11833.html.

[7] ISO 10012:2003. Measurement Management Systems - Requirements for Measurement Processes and Measuring Equipment, 2003.  [On-line]. Available: https://www.iso.org/standard/26033.html.

[8] ISO/IEC 17025:2017. General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories, 2017. [On-line]. Available: https://www.iso.org/ru/standard/66912.html.

 [9] ISO/IEC Guide 98-3:2008. (JCGM/WG1/100). Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM: 1995, 2008. . [On-line]. Available:  https://www.iso.org/standard/50461.html.

[10] Ukrainian Academy of Metrology. Metrology. Terms and Definitions: Modern Interpretation, “Metrology and instruments”, no.6, p.39-45, 2017.

[11] M. Dorozhovets, V. Motalo, B. Stadnyk et al. Fundamentals of Metrology and Measuring Technique, Lviv, Ukraine: Publ. House of Lviv Nat. Polytech. Univ., 2005.

[12] Terminology in Analytical Measurement – Introduction to VIM 3. Ed. by V. J. Barwick, E. Prichard: the first edition of the Eurachem Guide, 2011.

[13] V. Motalo, B. Stadnyk, “Evaluation of Qualimetrical Measurement Quality Based on the Uncertainty Concept”, Pomiary. Automatyka. Kontrola. Warszawa, Poland, vol.59, no.9, p.950-953, 2013.

[14] O. Velychko, O. Dytc, L. Skyba et al, Standardized terminology of technical regulation: Metrology and Metrological Activity. Lviv: Publ. house of JSC “Sc.Techn. Center “Leonorm” (in Ukrainian), 2006.

15] T. Bubela, P. Stolyarchuk, J. Pohodylo et al, Methods and means of determining of the product quality indexes, Lviv, Ukraine: Publ. house of Lviv Polytech. Nat. Univ. (in Ukrainian), 2012.

[16] V. Kuts, P. Stolyarchuk, V. Druzyuk, Qualimetry. Lviv, Ukraine: Publ. house of Lviv Polytech. Nat. Univ. (in Ukrainian), 2012.