Синтез активованого вугілля з відходів листя кокосової пальми методом хімічної активації

2016;
: сс. 201 – 208
Authors: 

Abhijit Jadhav and Govindraj Mohanraj

Department of Chemical Technology, Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi, India gtmohanraj@gmail.com, asj.paper@gmail.com

Отримано активоване вугілля з відходів листя кокосової пальми (Cocos nucifera). За допомогою методу хімічної активації вивчено вплив ступеня просочення з використанням фосфатної кислоти як активуючого агента. Активоване вугілля отримано за температури активації 673 К сповільненим піролізом. Проведені дослідження ізотерм адсорбції азоту. Вивчено вплив ступеня просочення на вихід, кількість метиленового синього, йодне число і кислотну адсорбцію. Наявність активованого вугілля підтверджено ІЧ-Фур'є спектроскопією, його термічна стабільність за 723 К – термогравіметричними дослідженнями. За допомогою скануючої електронної мікроскопії доведено факт включення частинок активованого вугілля, що призводить до систематичної зміни морфології вугілля. Дослідження хімії поверхні активованого вугілля передбачають наявність кислотних і основних функціональних груп.

[1] Mozammel H., Masahiro O. and Bhattacharya S.: Biomass Bioenergy, 2002, 22, 397.
[2] Hu Z. and Srinivasan M.: Mesopor. Mater., 1999, 27, 11.
[3] Sekar M., Sakthi V. and Rengaraj S.: J. Coll. Interface Sci., 2004, 279, 307.
[4] Diao Y., Walawender W. and Fan L.: Bioresour. Technol., 2002, 81, 45.
[5] Baquero M., Giraldo L., Moreno J. et al.: J. Anal. Appl. Pyrolysis, 2003, 70, 779.
[6] Srinivasakannan C. and Bakar M.: Biomass Bioenergy, 2004, 27, 89.
[7] Gomez-Serrano V., Cuerda-Correa E. et al.: Mater. Lett., 2005, 59, 846.
[8] Puziy A., Poddubnaya O., Martinez-Alonso M. et al.: Carbon, 2005, 43, 2857.
[9] Wibowo N., Setiyadhi L., Wibowo D. et al.: J. Hazard. Mater., 2007, 146, 237.
[10] Teng H., Yeh T. and Hsu L.: Carbon, 1998, 36, 1387.
[11] Rodriguez-Reinoso F. and Molina-Sabio M.: Carbon, 1992, 30, 1111.
[12] Jagtoyen M. and Derbyshire F.: Carbon, 1998, 36, 1085.
[13] Wibowo N., Setiyadhi L., Wibowo D. et al.: J. Hazard. Mater., 2007, 146, 237.
[14] Figueiredo J., Pereira M. Freitas M. and Orfao J.: Carbon, 1999, 37, 1379.
[15] Boehm H.: Carbon, 1994, 32, 759.
[16] Guo Y. and Rockstraw D.: Carbon, 2006, 44, 1464.
[17] Boonamnuavitaya V., Sae-Ung S. and Tanthapanichakoon W.: Sep. Purif. Technol., 2003, 42, 159.
[18] Wu F., Tseng R. and Hu C.: Micropor. Mesopor. Mater., 2005, 80, 95.