Синтез і кристалічна структура дихлороаквасаліциліденсемикарбазону кадмію(іі)

2016;
: сс. 285 – 290
Authors: 

Tetiana Panchenko, Maria Evseeva, Anatoliy Ranskiy, Vyacheslav Baumer and Olga Gordienko

Tetiana Panchenko-1, Maria Evseeva-1, Anatoliy Ranskiy-1, Vyacheslav Baumer-2,3 and Olga Gordienko-1

  1. Vinnytsia National Technical University Khmelnytske Ave., 21021 Vinnytsia, Ukraine
  2. STC “Institute for Single Crystals” NAS of Ukraine, 60 Lenin Ave., Kharkiv, 61001, Ukraine
  3. V.N. Karazin National University, 4 Svobody Sq., Kharkiv 61022, Ukraine

Синтезовано комплекс кадмію(II) з семикарбазоном саліцилового альдегіда (Н2L). За допомогою елементного аналізу та ІЧ-спектроскопії встановлено його склад – [Cd∙Н2L∙H2O∙Cl2]. Кристалічну структуру комплексу досліджено за допомогою методу РСА. Встановлено, що координаційним поліедром атома кадмію є деформований октаедр, в якому два цис-положення займають атоми оксисену молекули води і карбамідного фрагменту молекули H2L, решту положень займають атоми хлору. Показано, що два ребра октаедра є спільними з сусідніми октаедрами, за рахунок чого в структурі утворюються безкінечні зигзагоподібні ланцюжки октаедрів уздовж кристалографічної осі. Молекула Н2L є плоскою, завдяки наявності внутрішньомолекулярного водневого зв'язку.

[1] Redayan M: Baghdad Sci. J., 2012, 9, 532.
[2] Mohammed H. and Al-Amery: Baghdad Sci. J., 2011, 8, 781.
[3] Mohammed H. and Al-Amery.: Iraq J. Sci., 2012, 53, 704.
[4] Sutar A., Das Y., Pattnaik S. et al.: Int. J. Mat. Sci. Appl., 2013, 8, 136.
[5] Khalaji A., Nikookar M. and Das D.: J. Therm. Anal. Calorim., 2014, 1, 409.
[6] Muto Y.: Bull. Chem. Soc. Japan, 1958, 31, 1017.
[7] Samus N. and Chebanu V.: Zh. Neorg. Khim., 1969, 14, 2089.
[8] Samus N. and Chebanu V.: Zh. Neorg. Khim., 1970, 15, 2182.
[9] Ranskiy A., Evseeva M., Panchenko T. and Gordienko O.: Ukr. Khim. Zh., 2013, 79, 74.
[10] Shcherbov D. and Matveets M.: Analiticheskaya Khimiya Cadmiya. Nauka, Moskwa 1973.
[11] Klimova V.: Osnovnye Micrometody Analiza Organicheskykh Soedineniy. Khimiya, Moskwa 1975.
[12] Sheldrick G.: Acta Cryst., 2008, 64, 112.
[13] Farrugia L.: J. Appl. Cryst., 1999, 32, 837.
[14] Ozawa T. and Kang S.: J. Appl. Cryst., 2004, 37, 679.
[15] Samus M., Taran G., Mazus M. et al.: Koord. Khim., 1990, 16, 1067.
[16] Gusev A., Shulgin V., Kiskin M. and Eremenko I.: Koord. Khim., 2011, 37, 119.
[17] Mijanuddin Md., Sheldrick W., Mayer-Figge H. et al.: J. Molecul. Struct., 2004, 693, 161.