Kінетика розкладу оксиранового кільця олеїнової кислоти на основі епоксидованої кісточкової пальмової олії

2018;
: pp. 296-299
1
Universiti Teknologi Mara, Cawangan Pulau Pinang, Jalan Permatang Pauh
2
Universiti Teknologi Mara, Cawangan Pulau Pinang, Jalan Permatang Pauh
3
Universiti Teknologi Mara, Cawangan Pulau Pinang, Jalan Permatang Pauh

Для одержання епоксидованої олеїнової кислоти проведено її епоксидування з використанням in situ пероксимурашиної кислоти (HCOOOH). Пероксимурашину кислоту одержано внаслідок змішування мурашиної кислоти (як кисневого носія) та пероксиду водню (як донора кисню). Встановлено, що епоксидне кільце є дуже реакційним, особливо в присутності кислоти, що дає можливість використовувати епоксид для синтезу інших сполук. Показано, що найбільш ймовірною побічною реакцією, яка виникає при епоксидуванні in situ, є реакція оксиранового кільця з мурашиною кислотою, що призводить до утворення побічних продуктів діола та α-гліколю. Досліджено розклад оксирану епоксиду та встановлено, що реакція є першого порядку щодо оксирану та другого порядку – щодо мурашиної кислоти.

[1] Gunstone F.: Fatty Acid and Lipid Chemistry. Aspen Publisher Inc., Maryland 1999.
[2] Dinda S., Patwardhan A., Goud V., Pradhan N.: Bioresource Technol., 2007, 99, 3737.
[3] Gound V., Pradhan N., Dinda S., Patwardhan A.: Chem. Eng. Sci., 2007, 62, 4065. https://doi.org/10.1016/j.ces.2007.04.038.
[4] Wu G., Wang Y., Wang L. et al.: Chem. Eng. J., 2013, 215-216, 306. https://doi.org/10.1016/j.cej.2012.11.055
[5] Santacesaria E., Tesser R., Serio M. et al.: Chem. Eng. J., 2011, 173, 198. https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.05.018
[6] Chou T.-C., Chang J.-Y.: Chem. Eng. Commun., 1986, 41, 253. https://doi.org/10.1080/00986448608911722.
[7] Lin B., Yang L., Dai H., Yi A.: J. Am. Oil Chem. Soc., 2008, 85, 113. https://doi.org/10.1007/s11746-007-1187-5
[8] Gan L., Goh S., Ooi K.: J. Am. Oil Chem. Soc., 1992, 69, 347. https://doi.org/10.1007/BF02636065
[9] Campanella A., Fontanini C., Baltanas A.: Chem. Eng. J., 2008, 144, 466. https://doi.org/10.1016/j.cej.2008.07.016
[10] Jalil J., Mohammad N., Jamaludin S. et al.: Adv. Mat. Res., 2014, 906, 125. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.906.125