Механізм реакції синтезу та властивості епоксидних смол, модифікованих адипіновою кислотою

1
Lviv Polytechnic National University
2
Charles University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University

Запропоновано механізми реакцій між діепоксидною сполукою та адипіновою кислотою (АА) в присутності бензилтриетиламоній хлориду та 1,4-діазобіцикло[2,2,2]октану. Вивчено термічну стабільність олігоестеру, отриманого внаслідок хімічного модифікування дигліциділового етеру діоксидифенілпропану АА та епокси-олігоестерних сумішей за його участі. Визначено в’язко-еластичні властивості плівок на основі епокси-олігоестерних сумішей, які містять у своєму складі епоксидну смолу Epidian-5, олігоестеракрилат ТГМ-3 та поліетилполіамін.

[1] Hetmanchuk Yu., Bratychak M.: Khimiya Vysokomoleculiarnykh Spoluk. Vyd-vo Lviv Polytechnic, Lviv 2008.
[2] Hetmanchuk Yu., Bratychak M.: Khimiya i Technologiya Oligomeriv. Vyd-vo Kyiv Univ., Кyiv 2008.
[3] Kuleznev V.: Smesi Polimerov. Khimia, Moskva 1980.
[4] Bittmann E., Ehrenstein G.: Plaste und Kautsch, 1994, 41, 216.
[5] Paken А.: Epoxidnye Soedinenia i Epoxidnye Smoly. Goshimizdat. Leningrad 1962.
[6] Gagin M., Bratychak M., Brostow W. et al.: Mat. Res. Innovat., 2003, 7, 291.
[7] Atta A., Abdel-Raouf M., Elsaeed S. et al.: Prog. Org. Coat., 2006, 55, 50. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2005.11.004
[8] Ren H., Sun J., Wu B., Zhou Q.: Polymer, 2006, 47, 8309. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2006.09.070
[9] Iatsyshyn O., Astakhova O., Lazorko O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 73.
[10] Aouf C., Nouailhas H., Fache M. et al.: Eur. Polym. J., 2012, 49, 1185. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2012.11.025
[11] Fink J.: Reactive Polymers Fundamentals and Applications. Norwich, NY 2005.
[12] Ahmetli G., Deveci H., Soydal U. et al.: Prog. Org. Coat., 2012, 75, 97. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2012.04.003
[13] Bratychak M., Chervinskyy T., Shust O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2010, 4, 125.
[14] Bratychak M., Astakhova O., Mykhailiv O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2012, 6, 51.
[15] Bashta B., Bruzdziak P., Astakhova O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 413. https://doi.org/10.23939/chcht07.04.413
[16] Bashta B., Astakhova O., Shyshchak O., Bratychak M..: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 309. https://doi.org/10.23939/chcht08.03.309
[17] Bashta B., Donchak V., Plonska-Brzezinska M. et al.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 125. https://doi.org/10.23939/chcht10.02.125
[18] Fuente J., Ruiz-Bermejo M., Menor-Saevan C. et al.: Polym. Degrad. Stabil., 2011, 96, 943. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2011.01.033
[19] Bratychak M., Iatsyshyn O., Shyshchak O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 49. https://doi.org/10.23939/chcht11.01.049