Оцінка впливу заміщення та положення замісника на реакційну здатність саліциліденанілінових лігандів для координування йонів перехідних металів(ii): dft дослідження

2021;
: сс. 343–351
1
Laboratory of Molecular Chemistry and Environment, University of Biskra
2
Laboratory of Molecular Chemistry and Environment, University of Biskra
3
Applied Chemistry Laboratory, University of Biskra

Проведені комп‘ютерні обчислення впливу заміщення та положення замісника на реакційну здатність ряду лігандів саліциліденніаніліну, що містить 13 молекул. На теоретичному рівні DFT/B3LYP/TZP розраховані глобальні параметри реактивності, такі як EHOMO, ELUMO, енергія йонізації, електронегативність, хімічна твердість, хімічна м‘якість, індекс електрофільності та проведено аналіз молекулярного електростатичного потенціалу. Приведені детальні пояснення впливу заміщення та положення замісника на реакційну здатність досліджуваних лігандів.

 1. Sorokin A.: Chem. Rev., 2013, 113, 8152. https://doi.org/10.1021/cr4000072
 2. Priya J., Sharma S.: J. Mater. Sci. Mater. Electron., 2018, 29, 180. https://doi.org/10.1007/s10854-017-7902-6
 3. Cozzi P.: Chem. Soc. Rev., 2004, 33, 410. https://doi.org/10.1039/B307853C
 4. Cimerman Z., Miljanic S., Galic N.: Croat. Chem. Acta, 2000, 73, 81.
 5. Hachani S., Necira Z., Mazouzi D., Nebbache N.: Acta Chim. Slov., 2018, 65, 183. https://doi.org/10.17344/acsi.2017.3803
 6. Mukherjee T., Pessoa J., Kumar A., Sarkar A.: Dalton Trans., 2013, 42, 2594. https://doi.org/10.1039/C2DT31575K
 7. Ershad S., Sagathforoush L., Karim-nezhad G., Kangari S.: Int. J. Electrochem. Sci., 2009, 4, 846.
 8. Cramer C., Truhlar D.: Phys. Chem. Chem. Phys., 2009, 11, 10757. https://doi.org/10.1039/b907148b
 9. Soliman S.:Comput. Theor.Chem., 2012, 994, 105. https://doi.org/10.1016/j.comptc.2012.06.020
 10. Osman A., Aly A., Abd El-Mottaleb, Gouda G.: Bull. Korean Chem. Soc., 2004, 25, 45. https://doi.org/10.5012/bkcs.2004.25.1.045
 11. Hamprecht F., Cohen A., Tozer D., Handy N.: J. Chem. Phys., 1998, 109, 6264. https://doi.org/10.1063/1.477267
 12. Akbari A., Sheikhshoaie I., Ebrahimipour S.: Arab. J. Chem., 2016, 9, 259. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2011.03.015
 13. Koopmans T.: Physica, 1934, 1, 104. https://doi.org/10.1016/S0031-8914(34)90011-2
 14. Pearson R.: Inorg. Chem., 1988, 27, 734. https://doi.org/10.1021/ic00277a030
 15. Erdogan S., Safi Z., Kaya S. et al.: J. Mol. Struct., 2017, 1134, 751. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2017.01.037
 16. Griffith J.: Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas, 1956, 75, 676. https://doi.org/10.1002/recl.19560750613
 17. Ramya K., Anupama K., Shainy K.: Egypt. J. Petrol., 2017, 26, 421. https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2016.06.001
 18. amsayah M., Khoutoul M., Takfaoui A. et al.: J. Mater. Environ. Sci., 2016, 7, 2796.
 19. Dulal C., Nazmul I.: Int. J. Quantum Chem., 2011, 111, 40. https://doi.org/10.1002/qua.22415
 20. Kaya S., Kariper S., Ungördü A., Kaya C.: Journal of New Results in Science, 2014, 4, 82.
 21. Parr R., Szentpaly L., Liu S.: J. Am. Chem. Soc., 1999, 121, 1922. https://doi.org/10.1021/ja983494x
 22. Scrocco E., Tomasi J.: Top. Curr.Chem., 1973, 42, 95.
 23. Politzer P., Murray J., Lane P.: J. Comput. Chem., 2003, 24, 505. https://doi.org/10.1002/jcc.10209
 24. Ma Y., Politzer P.: J. Chem. Phys., 2004, 120, 8955. https://doi.org/10.1063/1.1698545